Visualització de contingut web

Normes bàsiques de la Generalitat

ESTATUT D'AUTONOMIA

Llei Orgànica 5/1982,  de 1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 74 de 15.07.1982)

 

EL CONSELL

Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià (DOCV núm. 138 de 30.12.1983)

 

ELECCIONS

Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana (DOCV núm. 561 de 06.04.1987)

  

FUNCIÓ PÚBLICA

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV núm. 6310 de 14.07.2010). Text consolidat.

 

HISENDA PÚBLICA

Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464 de 12.02.2015)

 

RÈGIM LOCAL

Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6296 de 24.06.2010). Text consolidat.

 

VALENCIÀ

Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOCV núm. 133 de 01.12.1983)

 

SENADORS I SENADORES

Llei 9/2010, de 7 de juliol, de la Generalitat, de Designació de Senadors o Senadores en Representació De la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6307 de 09.07.2010)

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts (DOGV núm. 8046 de 23.05.2017)

 

SINDICATURA DE COMPTES

Llei  6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes (DOCV núm. 253 de 20.05.1985)

 

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Llei 12/1985, de 30 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, del Consell Valencià de Cultura (DOCV núm. 302 de 07.11.1985)

 

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7227 de 05.03.2014)

 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 2419 de 02.01.1995)

 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (DOCV núm. 3334 de 21.09.1998)

 

SINDIC DE GREUGES

Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges (DOCV núm. 973 de 30.12.1988)