> Índex

Any XLII
Dimecres, 14 d'agost de 2019
Núm. 8613
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a l'oferta d'ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de 2018 i s'esmena la Resolució de 28 de juny de 2018. [2019/8088]
37884
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Albatera
Bases de la convocatòria per a la provisió de quatre places d'agent de policia local mitjançant procediment de consolidació d'ocupació temporal. [2019/7641]
37886
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Albatera
Bases de la convocatòria per a la provisió de tres places d'agent de policia local. [2019/7643]
37887
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Llíber
Bases i correcció d'errades de la convocatòria per a proveir una plaça d'agent de policia local. [2019/8034]
37888
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Massanassa
Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues places d'agent de policia local. [2019/7894]
37889
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Pego
Bases i convocatòria per a la provisió en propietat de quatre places d'agent de la policia local de l'oferta d'ocupació pública de 2017. [2019/7882]
37890
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Villena
Bases i convocatòria per a la provisió en propietat de tres places d'ajudant o ajudanta de jardins. [2019/7884]
37891
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 subvencions a la producció editorial. [2019/8171]
37892
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 9 d'agost de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions a la producció editorial. [2019/8176]
37911
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, de suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu dels Grups d'Acció Local Leader 2014-2020. Convocatòria 2019. [2019/8139]
37912
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió d'ajudes per a la producció audiovisual. [2019/8172]
37913
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es concedeixen beques per al perfeccionament de joves músics i músiques de fins a un mes de duració durant l'any 2019 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2019/2020. [2019/8173]
37925
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió d'ajudes per a la millora de la producció audiovisual valenciana i, en concret, per al desenvolupament i preparació de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals per a l'any 2019. [2019/8177]
37929
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'inscriuen els nous Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana en el Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana. [2019/8154]
37937
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 717/2018. [2019/6534]
37959
Audiència Provincial de València
Notificació de la cèdula de requeriment dictada en la peça separada de jurament de comptes del rotlle d'apel·lació número 991/2016. [2019/6545]
37960
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 835/2018. [2019/6547]
37961
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Sueca
Notificació de la interlocutòria de rectificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 532/2018. [2019/6517]
37962
Jutjat de Primera Instància número 01 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 848/2017. [2019/6565]
37963
Jutjat de Primera Instància número 01 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 683/2018. [2019/6522]
37964
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1379/2017. [2019/7363]
37965
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Elx
Notificació de la interlocutòria d'aclariment de la sentència dictada en el judici verbal número 1379/2017. [2019/7364]
37966
Jutjat de Primera Instància número 02 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 541/2018. [2019/6511]
37967
Jutjat de Primera Instància número 10 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 888/2018. [2019/6541]
37968
Jutjat de Primera Instància número 19 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 59/2017. [2019/6551]
37969
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Citació a termini a les persones interessades en el procediment ordinari número 5/143/2019. [2019/6496]
37970
Jutjat Mercantil número 01 de Castelló
Notificació de la sentència i de la interlocutòria d'aclariment dictades en el procediment ordinari número 261/2017. [2019/6494]
37971
Jutjat Mercantil número 03 d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 433/2018. [2019/6564]
37973
Jutjat Social número 14 de Madrid
Notificació de les resolucions dictades en el procediment número 110/2019. [2019/6482]
37974
Torna a l'inici de l'índex