> Índex

Any XLII
Dimarts, 3 de desembre de 2019
Núm. 8690
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeixen errades de les resolucions de 6 de novembre de 2019, per les quals es convoca un concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la provisió de vacants del cos d'auxiliars de gestió sanitària (C2-S01), administratius o administratives de gestió sanitària (C1-S01), auxiliars de salut pública (C2-S02), especialistes en salut pública (C1-S02) i subalterns o subalternes de gestió sanitària (APF-S01), dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/11438]
51839
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca una prova selectiva d'accés a la plaça de tècnic o tècnica superiors de màrqueting i publicitat, sector administració especial, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta pública d'ocupació del 2017 de l'entitat esmentada. [2019/11132]
51841
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Gandia
Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d'auxiliar de tractament documental. [2019/11143]
51854
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de quatre places de funcionari interí o funcionària interina de programa temporal d'investigació: expert INTERREG en gestió (FIPI19-13), programa INTERACT III fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/11145]
51855
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places de funcionari interí o funcionària interina del programa temporal d'investigació: Expert INTERREG en Comunicació (FIPI19-14), programa INTERACT III fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/11147]
51856
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de quatre places de funcionari interí o funcionària interina de programa temporal d'investigació: Expert INTERREG en Finances (FIPI19-15), programa INTERACT III fase II finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa» i dels 28 estats membres, Noruega i Suïssa. [2019/11148]
51857
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es resol el segon parcial del procediment d'avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública convocat per la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/11361]
51858
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del tercer parcial del concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per mitjà de la Resolució de 28 de febrer de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, i la correcció d'errades d'aquesta de 3 d'abril de 2018 i la de 18 d'abril de 2018. [2019/11454]
51860
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors número DC04511 en l'àrea de coneixement de Traducció i Interpretació. [2019/10543]
51862
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors número DC04365 en l'àrea de coneixement de Filologia Catalana. [2019/10544]
51863
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors número DC04110 en l'àrea de coneixement de Comercialització i Investigació de Mercats. [2019/10545]
51864
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors número DC04357 en l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat. [2019/10546]
51865
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors núm. DC04419 en l'àrea de coneixement de Mecànica dels Mitjans Continus i Teoria d'Estructures. [2019/10547]
51866
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors núm. DC04080 en l'àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques. [2019/10548]
51867
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors número DC04127 en l'àrea de coneixement de Fisiologia. [2019/10549]
51868
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'integra una professora en el cos de professors i professores titulars d'universitat. [2019/10550]
51869
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l'annex. [2019/10451]
51870
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions a l'interior dels habitatges, i convocades mitjançant la Resolució de 6 de febrer de 2019 en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla RENHATA 2019. [2019/11458]
51873
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de setembre de 2019, de la directora general d'Infància i Adolescència, per la qual es publiquen les subvencions concedides a l'empara de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019. [2019/11455]
51907
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Títol II, capítol I, article 18.2.b. Expedient CMMOPY (Avalem comerç). [2019/11399]
51908
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Títol II, capítol III, article 22.2. Expedient CMDAFC. [2019/11400]
51957
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 4 de novembre de 2019, del vicerector d'Internacionalització i Cooperació, per la qual s'aprova la convocatòria de beques de mobilitat internacional per a estudiants i estudiantes de doctorat de la Universitat de València per a l'any 2020. [2019/11411]
51973
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució 25 de novembre de 2019, de la vicerectora d'Innovació i Transferència, per la qual es convoca la segona edició dels premis de la Càtedra de Cooperatives Agroalimentàries de la Universitat de València al millor treball final de grau, treball final de màster o tesi doctoral relacionat amb aspectes jurídics, fiscals i/o comptables de cooperatives agroalimentàries i realitzat per estudiants o graduats en universitats espanyoles en els últims dos anys. [2019/11473]
51975
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni entre Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló i l'Associació Intermunicipal Municipis de Penyagolosa per al desenvolupament del Pla de dinamització i governança turística de l'Associació Intermunicipal Municipis de Penyagolosa en l'exercici 2019. [2019/11486]
51976
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 71/18-AIA Beniatjar i la Pobla del Duc. [2019/10536]
51998
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la sotssecretària de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, d'inici del procediment d'autorització d'ocupació temporal del Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIFP) Ciutat de l'Aprenent, de València, per a l'enregistrament de diverses escenes d'un llargmetratge. [2019/11429]
52005
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la sotssecretària de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, d'inici del procediment d'autorització d'ocupació temporal de l'Institut d'Educació Secundària Vicent Andrés Estellés, de Burjassot, per a l'enregistrament de diverses escenes d'un llargmetratge. [2019/11432]
52006
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l'àrea de prestació conjunta de València per a l'any 2020, i s'aprova el calendari dels dies festius. [2019/11420]
52007
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, de la Direcció General de Sector Públic i Patrimoni, per la qual es declara acabat el procediment i s'arxiva l'expedient per a la declaració d'hereus abintestat de Juan Benito López a favor de la Generalitat. [2019/11421]
52012
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, per la qual es declara acabat el procediment i s'arxiva l'expedient per a la declaració d'hereus abintestat de Benito Pérez de Gracia a favor de la Generalitat. [2019/11441]
52014
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de la Joventut
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es concedeixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). [2019/11460]
52016
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 06 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 44/2019. [2019/11286]
52023
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1395/2017. [2019/9002]
52024
Jutjat de Primera Instància número 18 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 166/2018. [2019/8995]
52025
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 1024/2018. [2019/8967]
52026
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 33/2019. [2019/8987]
52027
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Alaquàs
Informació pública de la modificació puntual número 2 del Pla general d'ordenació urbana. [2019/10523]
52028
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriana
Informació pública de la proposta del Programa d'actuació integrada de desenvolupament de la unitat d'execució denominada Avinguda la Marina, número 12. [2019/10516]
52029
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana que afecta la parcel·la situada al carrer de Joaquín Marín, número 35, de Benimàmet. Expedient 3001/2019/200. [2019/11350]
52031
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud de declaració en concret d'utilitat pública per a la línia aèria trifàsica a 66 kV, de titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, situada a Atzeneta del Maestrat. Expedient número ATLIRE/2016/2/12. [2019/10500]
52032
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, de remissió d'expedient i citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari número 000267/2019. [2019/11487]
52034
Torna a l'inici de l'índex