> Índex

Any XLIII
Dimarts, 14 de gener de 2020
Núm. 8716
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual, en estimació de recursos de reposició, es modifica la Resolució de 9 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01, administratiu, i C2-01, auxiliar, de l'Administració de la Generalitat. [2020/185]
1650
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2019, de la presidenta del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual s'ordenen determinades actuacions en execució de la sentència número 991/19, de 31 d'octubre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València, en relació amb el concurs per a la provisió de diverses places assistencials de cap de secció, entre les quals està la plaça número 79716, especialitat en neurologia (CM/02/17). [2020/186]
1666
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alfafar
Convocatòria d'un procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'alguatzil. [2020/62]
1668
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Utiel
Oferta d'ocupació pública de l'any 2019. [2020/30]
1669
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sollana
Bases i convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'oficial del cos de la policia local. [2020/46]
1670
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Convocatòria per a la formació i constitució de borses de treball per a la provisió de llocs de treball en comissió de serveis d'auxiliars administratius d'administració general i agents de la policia local. [2020/34]
1671
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Vinaròs
Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat, una plaça d'arquitecte o arquitecta, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics superiors, grup A, subgrup A1 de titulació, per procés de consolidació de l'ocupació temporal i pel sistema de concurs oposició. [2019/12592]
1672
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Consell Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del President del Consell Valencià de Cultura, per la qual es nomena personal eventual. [2020/49]
1673
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 subvencions relatives al programa «Bo Respir» i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat. [2020/97]
1674
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el Programa Bo Respir [2020/136]
1694
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa Bo Centre de Dia. [2020/138]
1695
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa Bo Residència. [2020/139]
1696
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Calderes i Aerotermia Domèstiques 2020, destinades a la substitució equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per calderes de condensació o equips d'aerotermia, i es convoca així mateix l'adhesió d'empreses instal·ladores. [2020/137]
1697
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques 2020, destinades a la substitució d'equips d'ACS/calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d'aerotèrmia, i es convoca, així mateix, l'adhesió d'empreses instal·ladores. [2020/160]
1698
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2019 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social per a l'any 2020. [2020/207]
1709
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 25 d' octubre de 2019, del director territorial de València, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2019-ALS-V-04-927985 i altres. [2020/74]
1713
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 25 d' octubre de 2019, del director territorial de València, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2019-ALS-V-04-926721 i altres. [2020/75]
1715
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2019-ALS-C-03-930921 i altres. [2020/60]
1716
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2019-ALS-C-04-944046 i altres. [2020/69]
1717
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, del director territorial de Castelló, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2019-ALS-C-ST-927170 i altres. [2020/70]
1719
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Audiència Provincial d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el rotllo d'apel·lació número 599/2018. [2019/11325]
1720
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotllo d'apel·lació número 351/2019. [2019/11304]
1721
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotllo d'apel·lació número 71/2019. [2019/11307]
1722
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 741/2019. [2019/11308]
1723
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 d'Elda
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1024/2016. [2019/10303]
1724
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Massamagrell
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 524/2010. [2019/11352]
1725
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 57/2018. [2019/11334]
1726
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Sant Vicent del Raspeig
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda y custòdia número 875/2018. [2019/11331]
1727
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Sant Vicent del Raspeig
Notificació de la sentència dictada en el procediment exequàtur número 1152/2016. [2019/11332]
1728
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el procedimento de divorci contenciós número 688/2018. [2019/11437]
1729
Jutjat de Primera Instància número 01 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1232/2018. [2019/11467]
1730
Jutjat de Primera Instància número 01 de Catarroja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 722/2018. [2019/10305]
1731
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 935/2018. [2019/11389]
1732
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1107/2016. [2019/11366]
1733
Jutjat de Primera Instància número 02 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 822/2015. [2019/11300]
1734
Jutjat de Primera Instància número 02 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 730/2013. [2019/10293]
1735
Jutjat de Primera Instància número 02 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 7/2019. [2019/11408]
1736
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Elda
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 73/2017. [2019/11327]
1737
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 145/2019. [2019/11405]
1738
Jutjat de Primera Instància número 03 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 272/2019. [2019/11395]
1739
Jutjat de Primera Instància número 03 de Paterna
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 178/2019. [2019/11419]
1740
Jutjat de Primera Instància número 03 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 306/2018. [2019/11294]
1741
Jutjat de Primera Instància número 03 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 169/2016. [2019/11465]
1742
Jutjat de Primera Instància número 03 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2805/2011. [2019/11468]
1743
Jutjat de Primera Instància número 04 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1293/2018. [2019/11340]
1744
Jutjat de Primera Instància número 04 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 232/2018. [2020/213]
1745
Jutjat de Primera Instància número 04 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 602/2018. [2019/11299]
1746
Jutjat de Primera Instància número 05 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1776/2017. [2019/11464]
1747
Jutjat de Primera Instància número 05 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 50/2015. [2019/11469]
1748
Jutjat de Primera Instància número 05 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 666/2018. [2019/11335]
1749
Jutjat de Primera Instància número 06 de Llíria
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 416/2017. [2019/11338]
1750
Jutjat de Primera Instància número 06 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 319/2018. [2019/10292]
1751
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procedimento de guarda i custòdia número 1568/2017. [2019/11445]
1752
Jutjat de Primera Instància número 08 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 896/2018. [2019/11406]
1753
Jutjat de Primera Instància número 08 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 539/2016. [2019/10302]
1754
Jutjat de Primera Instància número 08 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de modificació de mesures número 1337/2018. [2019/11348]
1755
Jutjat de Primera Instància número 09 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1296/2018. [2019/11323]
1756
Jutjat de Primera Instància número 09 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 328/2019. [2019/11324]
1757
Jutjat de Primera Instància número 09 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1056/2017. [2019/11326]
1758
Jutjat de Primera Instància número 10 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 904/2017. [2019/11355]
1759
Jutjat de Primera Instància número 15 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 520/2017. [2019/10315]
1760
Jutjat de Primera Instància número 19 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1293/2018. [2019/11301]
1761
Jutjat de Violència sobre la Dona número 01 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de mesures número 21/2019. [2019/11393]
1762
Jutjat Mercantil número 01 d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 687/2018. [2019/11364]
1763
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Almoradí
Informació pública del pla especial de reserva de sòl dotacional per a nova EDAR i de la resta de documents relatius a l'obra i l'explotació (activitat) de la instal·lació. [2019/12415]
1764
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació pública del projecte de reparcel·lació voluntària del polígon Meseguer, Pla parcial Murtal II (APA/PE5) del PGMO. [2020/68]
1765
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriana
Declaració de deserta de la licitació per a la selecció d'agent urbanitzador del Programa d'actuació integrada de la unitat d'execució A-14/16 de sòl urbà amb ús residencial del Pla general. [2020/16]
1766
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Meliana
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 20 del Pla general d'ordenació urbana, de canvi de qualificació d'una dotació de la xarxa secundària d'«EC» a «SP-4» per a la construcció d'un centre de dia per a majors en l'illa avinguda de la Constitució i carrers d'Enric Valor, Sant Ferran i Batalla del Carraixet. [2020/37]
1767
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Silla
Informació pública de la modificació del projecte d'obres de urbanització PAI L'Alter 9. [2019/12535]
1768
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Informació pública del projecte de Decret del Consell, pel qual es crea l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana. [2020/180]
1774
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de la Vila Joiosa
Informació pública d'expropiació amb reserva d'aprofitament. [2020/59]
1775
 C) ALTRES ASSUMPTES
Trencadis Maestrat, Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de dissolució i liquidació de l'entitat. [2020/39]
1776
Torna a l'inici de l'índex