> Sumari

Any XLIII
Dijous, 26 de març de 2020
Núm. 8772
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 36/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 105/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/2313]
11322
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ORDRE 37/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, A1-17, sector administració especial, convocatòria 106/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/2314]
11341
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor/a junior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Activación fotoquímica de CO2: aplicaciones en síntesis. CPI-20-098», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - "Una manera de fer Europa". [2020/2373]
11362
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de quatre places d'investigador/a no doctor/a d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fomento de la investigación sobre los indicadores sociales en servicios sociales de la Comunidad Valenciana. CPI-20-099». [2020/2375]
11368
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de març 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de funcionari interí de programa temporal d'investigació: «Implementación y consolidación del área de Comunicación de la Salud de la revista MÈTODE. FIPI20-28». [2020/2376]
11374
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2020 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als crèdits i a la línia de subvenció que han de finançar les ajudes econòmiques regulades en l'Ordre de 3 de maig de 2007, de la Conselleria Benestar Social, per la qual es regula l'ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere, establida en l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en l'exercici 2020. [2020/2684]
11379
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Extracte de la Resolució de 11 de març de 2020, del director de l¿Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la participació per primera vegada de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 [2020/2690]
11380
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la participació per primera vegada de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2020/2431]
11381
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Correcció d'errors de la Resolució de 18 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes reembossables destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, en el marc del Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020. [2020/2694]
11386
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es dóna publicitat a la línia de crèdit i a l'import global màxim destinat a finançar les ajudes especials i addicionals dirigides als treballadors afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000 i 25/2001, corresponents a 2020 i als mesos pendents de 2019. [2020/2409]
11388
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
DECRET 6/2020, de 24 de març, del president de la Generalitat, pel qual es crea la Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a l'Estratègia Valenciana per a la Intel·ligència Artificial i, especialment, per a la coordinació de la intel·ligència de dades davant l'epidèmia per la infecció de COVID-19 a la Comunitat Valenciana. [2020/2705]
11390
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2020, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se otorga la declaración de fiesta de interés turístico local de la Comunitat Valenciana a "Festes Patronals i de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit" de Aielo de Malferit (València). [2020/2412]
11392
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana a "Festividad de San Isidro Labrador" de Beneixama (Alacant). [2020/2413]
11393
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana a "Festes Moros, Cristians i Contrabandistes de la Font de la Figuera" de la Font de la Figuera (València). [2020/2415]
11394
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana a "Fiestas Patronales de San Blas" de Jalance (València). [2020/2416]
11395
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana a "Festes a Sant Antoni Abat del Barri de l'Ermiteta d'Ontinyent" d'Ontinyent (València). [2020/2417]
11396
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals expedits a la Comunitat Valenciana. [2020/2706]
11397
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'adopten mesures excepcionals en relació amb el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació Laboral (SMAC) amb motiu del Covid-19 [2020/2693]
11399
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de març de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual s'ajorna sine die la celebració de la prova per a majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller de la convocatòria del curs actual, regulada per la Resolució de 15 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2019-2020 i es dicten instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana [2020/2700]
11401
V. ANUNCIS
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Agència Valenciana de la Innovació
RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, del Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació per la qual es designen els membres de la Mesa de contractació permanent de l'Agència Valenciana de la Innovació. [2020/2466]
11403
Torna a l'inici de l'índex