> Sumari

Any XLIII
Divendres, 22 de maig de 2020
Núm. 8818
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Riola
Modificació de les bases de selecció per a cobrir en propietat una plaça d'agent de policia local pel procediment de consolidació d'ocupació temporal. [2020/3591]
16956
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «EURINV 19 Action: Adopting the European Standard by using consolidated einvoicing cloud platforms. CPI-20-107». [2020/3403]
16957
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «The future of Europe's Shrinking rural regions: trends, perspectives & new agendas for territorial governance (Escape) - service contract ref. EE/SO1/071/2019. CPI-20-126». [2020/3405]
16963
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors sèniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia (SOM). CPI-20-129». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-083). [2020/3406]
16968
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intelligent data-based solutions for fresenius medical care applications. CPI-20-135». [2020/3407]
16973
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación neuroeducativa sobre el efecto de superioridad del papel. Convenio UV y la Fundación BBVA 2018. CPI-20-136». [2020/3408]
16978
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala superior de planificació, anàlisi i avaluació de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3532]
16984
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (distribució editorial) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3533]
16996
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (maquetació) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3535]
17007
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala tècnica bàsica de comunicació i publicacions (audiovisuals) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3537]
17018
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala mitjana de laboratoris (Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge - INIT) de la Universitat Jaume I de Castelló. [2020/3538]
17029
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, per la qual sotmet a informació pública l'expedient d'autorització sanitària per a la modificació del centre IMED València, situat al carrer del Ferrocarril, número 57, a Burjassot. [2020/3609]
17041
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ 5 de març de 2020, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, per la qual es renova l'autorització sanitària per a l'obtenció de teixit de glàndula paratiroidal i per a implant de teixit de glàndula paratiroidal, a l'Hospital de Sagunt. [2020/3610]
17042
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, per la qual es renova l'autorització sanitària per a l'obtenció de teixit musculoesquelètic de donant viu, a l'Hospital de Sagunt. [2020/3611]
17043
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es renova l'autorització sanitària per al banc de teixit ossi liofilitzat i/o desmineralitzat, al centre Dilesa, de Paterna. [2020/3613]
17044
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorguen subvencions de les previstes en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2020/3594]
17045
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3529]
17048
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3536]
17053
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3545]
17065
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. [2020/3571]
17078
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3553]
17102
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3554]
17105
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió de subvencions, per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. [2020/3555]
17108
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3556]
17109
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 27 de febrer de 2020, del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives) de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3615]
17111
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 6 de març de 2020, del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Dret i Violència de Gènere de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3616]
17112
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 6 de març de 2020, del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Gènere i Polítiques d'Igualtat de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3617]
17113
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritzen transferències de crèdit del capítol 4 del programa 762.10, Comerç exterior, i del capítol 7 del programa 322.50, Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, al capítol 4 de l'esmentat programa 322.50 de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com una modificació del pressupost de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a la inclusió d'una línia de subvenció de concessió directa 168.1.c)per import de 3.000.000 d'euros (exp. 11.004/20-039). [2020/3602]
17114
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les tarifes corresponents a la prestació de serveis de confiança per part d'Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, en qualitat de mitjà propi instrumental de l'Administració del Consell, els seus organismes públics i resta de societats mercantils, fundacions i Consorcis de la Generalitat. [2020/3606]
17117
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 03 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 766/2018. [2020/3581]
17120
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 05 de Catarroja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 726/2018. [2020/3573]
17121
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Elx
Informació pública de la modificació de l'estudi de detall de l'àrea de repartiment 78 del Pla general. [2020/3603]
17122
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Todolella
Informació pública de l'Informe ambiental i territorial estratègic favorable, corresponent al procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual número 1 del Pla general d'ordenació urbana. [2020/3598]
17123
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública de l'expedient de modificació substancial de l'autorització ambiental integrada amb avaluació d'impacte ambiental i revisió de les millors tècniques disponibles (MTD), d'una explotació avícola de gallines de posta, promogut per Avícola Vicent, SL, situada en el terme municipal de Benicarló (Castelló). [2020/3619]
17125
 C) ALTRES ASSUMPTES
Turisme Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, sobre remissió d'expedient al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València, procediment ordinari 147/2020-V, recurs interposat per IVAC-Institut de Certificació, SL, amb citació a termini per als interessats. [2020/3621]
17126
 C) ALTRES ASSUMPTES
Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana
Convocatòria de l'assemblea general ordinària. [2020/3604]
17127
 C) ALTRES ASSUMPTES
Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3
Aprovació inicial del Projecte de gestió de la xarxa d'ecoparcs consorciada del Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3. [2020/3520]
17128
Torna a l'inici de l'índex