> Sumari

Any XLIII
Dissabte, 17 d'octubre de 2020
Núm. 8928
Descarrega Diari Oficial sencer
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
DECRET 156/2020, de 16 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana" per a incentivar la demanda dels serveis turístics interns per la Covid-19 [2020/8557]
39379
Torna a l'inici de l'índex