29 / 03 / 2017

Accés a l'àrea personal

Informació general

 • Què és?

  El Diari Oficial és el mitjà d'aquesta comunitat autònoma a través del qual es publiquen les normes, els convenis, les resolucions i els actes de tràmit la inserció dels quals sol·licite l'òrgan o autoritat competent d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.

  El Diari Oficial es publica tots els dies de l'any, tret dels dissabtes i diumenges, i dels dies declarats inhàbils a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 • Normativa reguladora

  Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana [2013/76] (DOCV núm. 6937 de 07.01.2013).

 • Edició

  Diari Oficial
  Presidència de la Generalitat Valenciana
  Direcció General de Relacions amb les Corts
  Servici de Publicacions de la Generalitat
  Plaça de Nules, 2
  46003 València
  Adreça electrònica: docv@gva.es

  © Generalitat