Ajuntament d'Aielo de Malferit. Acord pel qual es deixa sense efecte l'oferta d'ocupació pública de 2018 en relació amb diverses places.Publicat en:  DOGV núm. 8578 de 26.06.2019
Número identificador:  2019/5860
Referència Base de Dades:  005962/2019
 Acord pel qual es deixa sense efecte l'oferta d'ocupació pública de 2018 en relació amb diverses places. [2019/5860]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 106, de data 4 de juny de 2019, apareix publicat l'anunci de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit sobre resolució de la segona tinenta d'alcalde, delegada de Personal, per a deixar sense efecte l'oferta d'ocupació pública de 2018 pel que fa a la plaça de tècnic o tècnica en comptabilitat i recaptació i administratiu o administrativa per promoció interna i tres llocs d'agent de policia local, estabilització d'ocupació temporal.Cosa que es fa pública als efectes oportuns.Aielo de Malferit, 4 de juny de 2019.– La segona tinenta d'alcalde, regidora de Personal: Aranzazu Juan Juan.