diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 3/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/874]

(DOGV núm. 6447 de 27.01.2011) Ref. Base de dades 000974/2011

CORRECCIÓ d'errades del Decret 3/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/874]
S'ha observat una errada en la publicació del decret esmentat (DOCV núm. 6446, de 26.01.2011), per la qual cosa cal fer la correcció següent.
A l'encapçalament, on diu:
«DECRET 3/2010, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes»;
Ha de dir:
«DECRET 3/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes».
Annex I
Distribució de superfícies

Annex II
Distribució de permisos

* * * * *
Anexo I
Distribución de superficies

Anexo II
Distribución de permisos


linea