diari

RESOLUCIÓ 1333/IX, de 25 de gener de 2018, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d'interés general autonòmic. [2018/786]

(DOGV núm. 8223 de 30.01.2018) Ref. Base de dades 000984/2018

RESOLUCIÓ 1333/IX, de 25 de gener de 2018, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d'interés general autonòmic. [2018/786]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 25 de gener de 2018, una vegada debatut, d’acord amb l’article 137 del Reglament de les Corts, el Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d’interés general autonòmic, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 137.3.5é del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Resolució
El Ple de les Corts, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d’interés general autonòmic.

Palau de les Corts, València, 25 de gener de 2018.– El president: Enric Morera i Català. El secretari primer: Emilio Argüeso Torres.

linea