diari

Tribunal Constitucional. Interlocutòria de 3 de març de 2011, del Ple, dictada en el recurs d'inconstitucionalitat número 7456/2010 per la qual es manté la suspensió de l'article 130.4 en connexió amb l'article 130.1.b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. [2011/3225]

(DOGV núm. 6485 de 22.03.2011) Ref. Base de dades 003487/2011

Interlocutòria de 3 de març de 2011, del Ple, dictada en el recurs d'inconstitucionalitat número 7456/2010 per la qual es manté la suspensió de l'article 130.4 en connexió amb l'article 130.1.b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. [2011/3225]
El Ple del Tribunal Constitucional, per interlocutòria de 3 de març, en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 7456/2010, promogut per l'advocat de l'estat, en representació del president del Govern, ha acordat mantenir la suspensió de l'article 130.4 en connexió amb l'article 130.l.b) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, suspensió que es va produir amb l'admissió del recurs esmentat i que va ser publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 276, de 15 de novembre de 2010.

Madrid, 3 de març de 2011.- La secretària de Justícia del Ple: Herminia Palencia Guerra.

linea