diari

Corts Valencianes. RESOLUCIÓ 5/X, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i a les que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, aprovada en la sessió del 7 de maig de 2020. [2020/3337]

(DOGV núm. 8809 de 12.05.2020) Ref. Base de dades 003545/2020

RESOLUCIÓ 5/X, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i a les que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, aprovada en la sessió del 7 de maig de 2020. [2020/3337]


La Diputació Permanent, en la reunió realitzada el dia 6 de maig de 2020, una vegada debatut, d’acord amb l’article 141 de l’RCV, el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques a les persones treballadores afectades per un ERTO, i a les que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 141.3.5è de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Resolució
La Diputació Permanent, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 141 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques a les persones treballadores afectades per un ERTO, i a les que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.


Palau de les Corts Valencianes, València, 7 de maig de 2020.– El president: Enric Morera i Català; el secretari segon: Luis Arquillos Cruz.

linea