diari

RESOLUCIÓ 8/IX, de 10 d'abril de 2019, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió del 10 d'abril de 2019. [2019/4083]

(DOGV núm. 8533 de 23.04.2019) Ref. Base de dades 003727/2019

RESOLUCIÓ 8/IX, de 10 d'abril de 2019, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió del 10 d'abril de 2019. [2019/4083]
Diputació Permanent
La Diputació Permanent, en la reunió realitzada el dia 10 d’abril de 2019, una vegada debatut, d’acord amb l’article 137 de l’RCV, el Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 137.3.5è. de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Resolució
La Diputació Permanent, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 137 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor.


Palau de les Corts Valencianes
València, 10 d’abril de 2019.– El president: Enric Morera i Català. El secretari primer: Emilio Argüeso Torres.

linea