diari

RESOLUCIÓ 252/IX, de 9 de juny de 2016, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 3/2016, de 27 de maig, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2016/4397]

(DOGV núm. 7806 de 15.06.2016) Ref. Base de dades 004237/2016

RESOLUCIÓ 252/IX, de 9 de juny de 2016, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 3/2016, de 27 de maig, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2016/4397]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 9 de juny de 2016, una vegada debatut, d’acord amb l’article 137 del Reglament de les Corts, el Decret Llei 3/2016, de 27 de maig, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 137.3.5è del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Resolució

El Ple de les Corts, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret Llei 3/2016, de 27 de maig, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

Palau de les Corts. València, 9 de juny de 2016.– El president: Enric Morera i Català. El secretari primer: Emilio Argüeso Torres.

linea