diari

CORRECCIO d'errades de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera d'Organització de la Generalitat. [97/C13074]

(DOGV núm. 3160 de 13.01.1998) Ref. Base de dades 0044/1998

CORRECCIO d'errades de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera d'Organització de la Generalitat. [97/C13074]
S'han advertit diverses errades en la publicació del annexos de la llei de referència (DOGV núm. 3.153, de 31.12.97), per la qual cosa es fan les correccions següents:
En la pàgina 20.267, taula I, on diu:

linea