diari

Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat 2810/2009, promogut pel president del Govern, contra els articles 14 i 15 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2009/4594]

(DOGV núm. 6007 de 06.05.2009) Ref. Base de dades 004981/2009

Recurs d'inconstitucionalitat 2810/2009, promogut pel president del Govern, contra els articles 14 i 15 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2009/4594]
El Ple del Tribunal Constitucional, mitjançant la provisió de 21 d'abril d'enguany, ha admés a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 2810-2009, promogut pel president del Govern contra els articles 14 i 15 de la Llei de les Corts Valencianes 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. I es fa constar que el president del Govern ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, fet que produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs -25 de març de 2009-, per a les parts del procés, i des de la publicació de l'edicte corresponent en el Boletín Oficial del Estado per als tercers.
Madrid, 21 d'abril de 2009.- La secretària de Justícia del Ple: Herminia Palencia Guerra.

linea