diari

Correcció d'errades de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut.

(DOGV núm. 742 de 14.01.1988) Ref. Base de dades 0068/1988

Correcció d'errades de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 4 de desembre, del Servei Valencià de Salut.
Advertida errada en la publicació del text en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 724, de 16 de desembre de 1987, se'n fa seguidament la rectificació:
A la Pàgina 5364, article dotze, apartat dos, on diu: «La contractació de la resta del personal es regirà pel que estableix l'article vint-i-vuit, apartat dos, d'aquesta Llei ...»; ha de dir: «La contractació de la resta del personal es regirà pel que estableix l'article vint-i-nou, apartat dos, d'aquesta Llei ...»

linea