diari

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2018/8055]

(DOGV núm. 8366 de 22.08.2018) Ref. Base de dades 008016/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2018/8055]
Advertida una omissió en el resolc sisé de la Resolució de 2 d’agost de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 7 d’agost de 2018, es procedeix a la seua correcció.

On diu:

«Sisé. Condicions de la contractació
La conversió a indefinit del contracte haurà d’efectuar-se posteriorment a la publicació de la present convocatòria de subvencions per a l’exercici 2018»;

Ha de dir:

«Sisé. Condicions de la contractació
1. La conversió a indefinit del contracte haurà d’efectuar-se posteriorment a la publicació de la present convocatòria de subvencions per a l’exercici 2018.
2. La persona treballadora ha d’haver figurat d’alta de manera ininterrompuda en l’entitat ocupadora durant almenys els 30 dies previs a la conversió».

València, 17 d’agost de 2018.– El director general del SERVEF: Enric Nomdedéu i Biosca.

linea