diari

Recurs d'inconstitucionalitat número 5832-2014, contra l'article 161 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2014/9620]

(DOGV núm. 7388 de 24.10.2014) Ref. Base de dades 009414/2014

Recurs d'inconstitucionalitat número 5832-2014, contra l'article 161 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2014/9620]
El Ple del Tribunal Constitucional, per mitjà de la providència de 21 d’octubre actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat número 5832-2014, promogut per la presidenta del Govern en funcions contra l’article 161 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. I es fa constar que el president del Govern ha invocat l’article 161.2 de la Constitució, la qual cosa produïx la suspensió de la vigència i aplicació del precepte impugnat des de la data d’interposició del recurs, 29 de setembre de 2014, per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el Boletín Oficial del Estado per als tercers.


Madrid, 21 d’octubre de 2014.– La secretària de Justícia del Ple del Tribunal Constitucional: Herminia Palencia Guerra.

linea