diari

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la directora general d'Internacionalització, per mitjà de la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la convocatòria establida en la Resolució de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim de 2.956.887,95 euros. [2017/11638]

(DOGV núm. 8193 de 19.12.2017) Ref. Base de dades 011293/2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la directora general d'Internacionalització, per mitjà de la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la convocatòria establida en la Resolució de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim de 2.956.887,95 euros. [2017/11638]
En compliment del que establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que en l’article 18 establix que els òrgans administratius concedents publicaran en el diari oficial corresponent les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s’imputen, el beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció, i en virtut de la Resolució de 24 de novembre de 2015, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats administratives de la Conselleria, resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides després de la convocatòria establida en la Resolució de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim de 2.956.887,95 euros esmentades en l’annex a esta resolució.

València, 15 de desembre de 2017.– La directora general d’Internacionalització: María Dolores Parra Robles.


ANNEX I

EXPEDIENT NIF BENEFICIARI CONCESSIÓ
INTPRM/2017/1 A46277083 D.A.S. AUDIO, SA 5.983,98
INTPRM/2017/2 B03088036 COMERCIAL INDUSTRIAL DE MANUFACTURADOS TEXTILES, SL 2.670,14
INTPRM/2017/3 B96249628 CREACIONES CORDON, SL 5.654,81
INTPRM/2017/4 B12575346 FUSTERIA TECNICA MATAS, SL 3.175,62
INTPRM/2017/5 B12594263 VENCAST PARTNER, SL 2.098,25
INTPRM/2017/6 B12973012 AVETILE, SL 685,14
INTPRM/2017/7 A46044996 INDUSTRIAS VIDECA, SA 3.550,03
INTPRM/2017/8 A03003647 GONHER, SA 2.708,62
INTPRM/2017/9 B54574868 NOVARALI, SL 5.277,73
INTPRM/2017/10 53383309X ARANTXA 180,15
INTPRM/2017/11 B12541637 SICER ESPAÑA COLORIFICIO CERAMICO, SL 4.948,43
INTPRM/2017/12 B12487237 TECNOGRAFICA IBERICA DESING, SL 4.254,72
INTPRM/2017/13 B97636096 NAXANI DESIGN, SL 8.624,69
INTPRM/2017/14 G46106555 ASSOCIACIO VALENCIANA D’EMPRESARIS DE PLASTICS 129,88
INTPRM/2017/15 B96811070 AZCONA & PANTOJA, SL 1.150,84
INTPRM/2017/16 B54128475 GRUPO GLOBA DG, SL 5.291,89
INTPRM/2017/17 B12914552 STAR CERAMIC 3000 SL 3.848,68
INTPRM/2017/18 B12401089 NOVA LINEA ALCORA, SL 2.526,46
INTPRM/2017/19 A46122909 MOPATEX, SA 2.410,12
INTPRM/2017/20 B03060431 MARMOLES VISEMAR, SL 1.027,71
INTPRM/2017/21 A03062619 SIGNES GRIMALT ARTESANIA, SA 23.494,07
INTPRM/2017/22 B98110497 VISDELTEX, SL 4.376,87
INTPRM/2017/23 B12019865 UNIVERSAL CERAMICA, SL 8.478,30
INTPRM/2017/24 A03003324 INDUSTRIAL JUGUETERA, SA 5.888,30
INTPRM/2017/25 B53083762 COLORPRINT FASHION, SL 4.584,51
INTPRM/2017/26 A46052551 SAFTA, SA 942,13
INTPRM/2017/27 B53809901 LAMAGIK, SL 1.016,17
INTPRM/2017/28 A46139358 RELOJES SOHER, SA 9.860,86
INTPRM/2017/29 B03994688 ANTONIO BROTONS VALERO, SL 2.626,78
INTPRM/2017/30 B12631487 SERVICIOS INTEGR DE ELEV Y MANT, SL 1.150,84
INTPRM/2017/32 A03108669 CERAMICA MAYOR, SA 5.897,54
INTPRM/2017/33 B96783907 VICCARBE HÁBITAT, SL 6.196,36
INTPRM/2017/34 A12002887 JOAQUIN LLUSAR Y CIA, SA 3.171,52
INTPRM/2017/35 B46023628 HERMANOS CATALA, SL 1.078,61
INTPRM/2017/36 B54097324 DANIEL-LO ACCESORIOS, SL 928,43
INTPRM/2017/37 B12007357 CERAMICAS MYR, SL 6.660,53
INTPRM/2017/39 B96602974 CREACIONES LOYRA, SL 3.339,63
INTPRM/2017/40 B97514350 QMC TECNOLOGIA QUIMICASL 1.632,40
INTPRM/2017/41 B46154100 ASCENSIÓN LATORRE, SL 5.410,18
INTPRM/2017/42 B12659009 ATLANTIC TILES, SL 15.133,24
INTPRM/2017/43 B12712055 PERSONAS Y TECNOLOGIA, SL 4.038,90
INTPRM/2017/44 29210103B CARLOS 395,74
INTPRM/2017/45 B53542569 TROQUELES EL RUBIAL, SL 876,19
INTPRM/2017/46 A96354154 EQUIPSON, SA 2.766,92
INTPRM/2017/47 A46178752 BELPLA, SA 4.419,72
INTPRM/2017/48 B97440119 VIO EUROPE, SL 1.632,40
INTPRM/2017/49 A12072286 CERAMICA RIBESALBES, SA 5.797,95
INTPRM/2017/50 A03131398 SUALFOMBRA, SA 967,20
INTPRM/2017/51 B12872131 DREAMTILE, SL 2.588,00
INTPRM/2017/52 B03155496 MARMOLES HERMANOS JIMENEZ, SL 1.667,38
INTPRM/2017/53 B98313315 KUYDISEÑ, SL 932,80
INTPRM/2017/55 B53071197 G.B. FABRICANTES, SL 4.451,79
INTPRM/2017/56 B46984787 MUEBLES METALICOS HERTA, SL 699,60
INTPRM/2017/57 B03060555 MUÑECAS BERBESA, SL 871,00
INTPRM/2017/58 B98725435 FANTEK INDUSTRIAL, SL 2.471,92
INTPRM/2017/59 A12380697 DUAL GRES, SA 8.045,02
INTPRM/2017/60 B97678312 VISCO-FOAM, SL 2.122,12
INTPRM/2017/61 B12467908 EXPO-JAMAR, SL 3.946,41
INTPRM/2017/62 A12095675 PORCELANICOS HDC, SA 7.773,65
INTPRM/2017/63 B98474562 ARTICA TEXTILE, SL 2.656,73
INTPRM/2017/64 B65622912 ALTRAN SOLUTIONS, SL 1.897,67
INTPRM/2017/65 B46405387 AITANA 3, SL 1.707,90
INTPRM/2017/66 B54792809 EL VAGON DE LA PIEL, SL 2.031,46
INTPRM/2017/67 B97333041 ARTEX SOCIEDAD TEXTIL, SL 2.311,33
INTPRM/2017/68 B03449261 ANTECUIR, SL 2.819,39
INTPRM/2017/69 B46670691 BELMARTI, SL 3.585,62
INTPRM/2017/70 B53037065 ETIQUETAS DEL MEDITERRANEO, SL 5.419,54
INTPRM/2017/71 B03084217 HORMAS AGUILERA, SL 876,44
INTPRM/2017/72 B97697304 AZNAR TEXTIL, SL 9.815,22
INTPRM/2017/73 B54069281 FORRO PIEL, SL 5.282,27
INTPRM/2017/74 B97874390 ENCAMA FABRICS, SL 3.080,01
INTPRM/2017/75 B98155328 IDAI-NATURE. SL 8.450,93
INTPRM/2017/76 B03716438 PAULE CHEMICAL, SLU 877,33
INTPRM/2017/77 B96030564 SAGOBAR. SL 2.141,07
INTPRM/2017/78 B96656434 VILAGO MOBLES, SL 932,80
INTPRM/2017/79 A12540688 ALTTOGLASS, SA 5.247,81
INTPRM/2017/80 B46369328 ACCESORIOS DE BAÑO TABERNER, SL 2.183,89
INTPRM/2017/81 A12388096 VIVES AZULEJOS Y GRES, SA 25.524,00
INTPRM/2017/82 A12449047 ARCANA CERAMICA, SA 8.645,79
INTPRM/2017/83 B03458692 FLEXOTEX, SL 1.566,75
INTPRM/2017/84 A03077104 AMERICAN SUPPLY CORPORATION, SA 14.877,14
INTPRM/2017/85 B03039476 MANUFACTURAS ARTESA, SL 15.109,83
INTPRM/2017/86 B54693445 ISISI TREND DESIGN, SL 23.092,78
INTPRM/2017/87 A03064094 JOSE PEREZ HERNANDEZ, SA 6.430,05
INTPRM/2017/89 B53628319 LATEX DEL MEDITERRANEO, SL 3.144,70
INTPRM/2017/90 B03077773 FLECINTEX, SL 4.693,15
INTPRM/2017/91 B12943338 KERATILE, SL 13.881,35
INTPRM/2017/92 B54636485 PLAQUETAS Y MOLDURAS DERIVADAS DEL CEMENTO, SL 1.027,71
INTPRM/2017/93 B03869393 TEXTILES Y ARTICULOS PARA EL CALZADO, SL 13.645,41
INTPRM/2017/94 B03304789 EUSTAQUIO CANTO CANO, SL 3.443,34
INTPRM/2017/95 B53220224 HIJOS DE OSCAR BOTELLA SEMPERES, SL 10.095,08
INTPRM/2017/96 B54835863 RUBIOEXPORT, SLU 17.440,21
INTPRM/2017/97 B03887023 J. BERNAD COMPLEMENTOS, SL 922,60
INTPRM/2017/98 B03936390 D’NENES DISEÑO, SL 1.557,86
INTPRM/2017/99 B53049391 AURA FUTURE, SL 28.601,98
INTPRM/2017/100 B46089504 CANDIDO PENALBA, SL 2.215,40
INTPRM/2017/101 A46633459 EQUIPO DRT, SA 4.255,90
INTPRM/2017/102 G46993044 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PRODUCTES PER A LA INFANTESA 1.381,17
INTPRM/2017/103 B03816725 ADORNOS CLEMENT, SL 4.408,34
INTPRM/2017/104 B54843818 ESTAMPACIONES Y TEJIDOS JMP, SL 3.768,19
INTPRM/2017/105 B96997432 CASA MEDITERRANEA 1967 SL 1.897,67
INTPRM/2017/106 B46658589 EYSA CONFECCIÓN, SL 3.435,04
INTPRM/2017/107 B53081436 ACABADOS PEGASA, SL 1.752,94
INTPRM/2017/108 B46993069 CUCINE OGGI, SL 1.926,96
INTPRM/2017/109 A46225678 CAÑETE, SA 6.864,83
INTPRM/2017/110 B97211015 FOMESA FRUITECH, SL 2.329,09
INTPRM/2017/111 B12006623 IBEROALCORENSE, SL 20.518,29
INTPRM/2017/112 B98466741 ENGUITEX HOME SLU 5.574,17
INTPRM/2017/113 A97205744 COTOBLAU, SA 1.309,09
INTPRM/2017/114 B46661005 CREACIONES EUROMODA, SL 7.522,76
INTPRM/2017/116 B54684402 TOPAZ FASHION, SL 1.679,04
INTPRM/2017/117 B53238382 GAME-MOVIL, SL 1.451,67
INTPRM/2017/118 B03578556 TRADELDA, SL 1.836,01
INTPRM/2017/119 B03568169 SERIADORNOS, SL 922,60
INTPRM/2017/120 A03192093 SANCHEZ AGULLO, SA 1.836,01
INTPRM/2017/121 B96693031 HERRAJES NESU, SL 2.130,28
INTPRM/2017/122 B54130745 PURA LIVING, SL 4.066,43
INTPRM/2017/123 B12004818 HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, SL 12.874,68
INTPRM/2017/125 B03846169 ABRASIVOS NOVELDA, SL 1.333,90
INTPRM/2017/126 A03326121 EMBOGA, SA 16.679,05
INTPRM/2017/127 A46011888 GANDIA BLASCO, SA 11.248,42
INTPRM/2017/128 B54203955 JC TOYS SPAIN, SL 3.629,18
INTPRM/2017/129 B54671938 BICACHIO, SLU 7.912,48
INTPRM/2017/130 B54976063 GALATEA 2017 SL 1.679,04
INTPRM/2017/131 B03033669 PEDRO MIRALLES, SL 13.887,79
INTPRM/2017/132 B03150307 TEXTIGOR, SL 3.567,09
INTPRM/2017/133 A03146081 FERNANDO CERDA BLANES E HIJOS, SA 5.201,14
INTPRM/2017/134 A03225794 CAUCHOS KAREY, SA 3.022,27
INTPRM/2017/135 B53553673 KMB ROCK, SL 1.193,69
INTPRM/2017/136 A12004180 REALONDA, SA 9.981,76
INTPRM/2017/137 B54428206 SAPENA TRADING COMPANY, SL 5.219,02
INTPRM/2017/138 B53261848 KIPPER EXPORT, SL 5.995,31
INTPRM/2017/139 B53719936 PALOMARES PIEL, SL 4.858,28
INTPRM/2017/140 B53368510 CASTEX FASHION, SL 1.511,14
INTPRM/2017/141 B03056934 JOSE FERRANDEZ ANDRES, SL 3.952,13
INTPRM/2017/142 B98438849 INTERCESPED, SL 2.510,98
INTPRM/2017/143 B12003554 HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, SL 14.023,10
INTPRM/2017/144 A03027919 FRANCISCO JOVER, SA 8.974,13
INTPRM/2017/145 B03020997 FROCA, SL 15.861,06
INTPRM/2017/146 B12930491 NUEVA ALAPLANA, SL 11.665,79
INTPRM/2017/148 A03012481 HIJOS DE ANTONIO FERRE, SA 7.017,62
INTPRM/2017/149 B46043311 INDUSTRIA GABAR, SL 4.029,99
INTPRM/2017/150 B97170849 EUROMANT TEXTIL, SL 1.518,13
INTPRM/2017/151 B96527825 GRUPO BC FABRICS, SL 8.565,73
INTPRM/2017/152 B03867058 MORA FERRE E HIJOS, SL 3.330,68
INTPRM/2017/153 A03077211 PLASTIMYR, SA 2.943,74
INTPRM/2017/154 A46052536 GONZALO FERRI, SA 3.036,26
INTPRM/2017/155 A03012804 MANUFACTURAS MIRALLES, SA 1.708,19
INTPRM/2017/156 A12025672 HERMANOS BRUÑO, SA 2.378,64
INTPRM/2017/157 B97847768 IFAMAC TECHNOLOGY, SL 1.918,07
INTPRM/2017/158 B96218110 CATOTEX, SL 1.599,72
INTPRM/2017/159 B12045043 PORCELANITE, SL 9.718,21
INTPRM/2017/160 A03081916 JUAN CAMPOS, SA 2.950,12
INTPRM/2017/161 B53164059 NINES D’ONIL EXPORT, SL 2.827,55
INTPRM/2017/162 A12440269 VENETO CERAMICAS, SA 8.628,31
INTPRM/2017/163 B03155819 JUAN POVEDA, SL 21.147,52
INTPRM/2017/164 A12082434 HABITAT CERAMICS, SA 5.791,11
INTPRM/2017/165 B03150976 CALZADOS ANGELA, SL 928,14
INTPRM/2017/166 B12479259 PORCELANITE DOS, SL 8.617,03
INTPRM/2017/167 B54650510 JUAN POVEDA N.C.T., SL 3.777,84
INTPRM/2017/168 B97497465 RESISTENCIAS Y CONTROL TERMICO RESGON, SL 587,66
INTPRM/2017/169 A46156204 MADERAS Y CHAPAS BLANQUER, SA 2.752,40
INTPRM/2017/170 B03442027 GABRIEL POVEDA VERDU, SL 16.376,83
INTPRM/2017/171 B03045598 CURTIDOS REMIGIO, SL 1.836,01
INTPRM/2017/172 B12241600 NEWS COMUNICACION E IMAGEN, SL 7.893,89
INTPRM/2017/173 A12086195 CRISTAL CERAMICAS, SA 9.852,54
INTPRM/2017/174 B41520446 PUNT NOU, SL 1.439,14
INTPRM/2017/175 B53044061 TRENZADOS Y LAMINADOS SAN MATIN, SL 4.980,57
INTPRM/2017/176 B03073947 CURTIDOS JOMAR, SL 4.655,84
INTPRM/2017/177 B03699998 DALP INTERNACIONAL, SL 11.438,46
INTPRM/2017/178 B12800439 NEXO EUROAMERICA, SL 13.626,00
INTPRM/2017/179 B12018297 JOSE OSET Y COMPAÑIA, SL 7.795,84
INTPRM/2017/180 A03066909 ROLSER, SA 15.756,69
INTPRM/2017/181 B12004198 AZULEJOS EL MIJARES, SL 3.126,54
INTPRM/2017/182 B12979548 CLICK CERAMICA, SL 1.918,07
INTPRM/2017/183 B46086534 INDUSTRIAS MASSMI, SL 2.728,32
INTPRM/2017/184 B53813259 TECNO ADORNOS DEL SURESTE, SL 2.556,16
INTPRM/2017/185 A12380036 CERLAT, SA 8.265,16
INTPRM/2017/186 A12224028 CICOGRES, SA 22.396,64
INTPRM/2017/187 B98195746 VONDOM. SL 28.674,77
INTPRM/2017/188 B96492400 EMILIO GIMENEZ E HIJOS, SL 848,38
INTPRM/2017/189 B98279672 TANUKI 2010, SL 1.001,48
INTPRM/2017/190 A46071155 ORNAMENTALES VIDES Y FRUTALES, SA 1.696,76
INTPRM/2017/191 B12050639 VIVEROS CANOS, SL 1.696,59
INTPRM/2017/192 B03130754 ZAPPAS, SL 12.225,51
INTPRM/2017/193 B46191094 MICUNA, SLU. 12.636,09
INTPRM/2017/194 B97382089 NEO HOME, SL 1.406,49
INTPRM/2017/195 A03257177 INDUSTRIAS BITEX, SA 5.407,96
INTPRM/2017/196 B03765047 ZINDACAL, SL 10.563,96
INTPRM/2017/197 A53075321 ANALCO AUXILIAR CALZADO, SA 8.918,81
INTPRM/2017/198 A03127420 PLANCHAS DE GOMA INDUSTRIAL, SA 6.369,42
INTPRM/2017/199 B98283781 NIRO CERAMICA ESPAÑA, SLU 23.367,65
INTPRM/2017/200 A12031688 CERAMICA ANTIGA, SA 2.841,48
INTPRM/2017/201 B96319595 HORTICULTURA CANTALLOPS, SL 424,19
INTPRM/2017/202 A12007068 FABRICACION ESPAÑOLA SANITARIA, SA 5.345,05
INTPRM/2017/203 B12735981 AZULEJO ESPAÑOL, SL 5.272,15
INTPRM/2017/204 B97775282 KUBIC REPRESENTACIONS, SL 1.399,20
INTPRM/2017/205 B98747991 ATELIERS T4 IBÉRICA, SL 830,78
INTPRM/2017/206 B97390645 MARUTX, SL 9.439,06
INTPRM/2017/207 B53475711 PERLA TEXBIAR, SL 3.819,82
INTPRM/2017/208 A46247748 PENALBA SOLER, SA 3.382,37
INTPRM/2017/209 B97683429 VICENTE CARRASCO ESCUDERO, SL 932,80
INTPRM/2017/210 B03412194 CENTRAL COMERCIAL, SL 2.510,03
INTPRM/2017/211 A03007432 PLASTICOS ELCHE, SA 636,64
INTPRM/2017/212 B46303558 REUNION INDUSTRIAL, SL 8.765,70
INTPRM/2017/213 B03035318 ELIG MANUFACTURAS DE ACERO, SL 7.800,54
INTPRM/2017/214 B96887104 GRUPO ALBERT 2000 SL 1.693,03
INTPRM/2017/215 B97273528 ALPIFER CONTI, SL 4.745,91
INTPRM/2017/216 B97772412 MOLDCOM COMPOSITES, SLU 7.590,14
INTPRM/2017/217 B98080039 GREENVAL HORTICULTURA ORNAMENTAL, SL 424,19
INTPRM/2017/218 B54708029 UN PASEO POR LA TENERIA, SLU 2.953,10
INTPRM/2017/219 A46096566 PIEL, SA 4.223,39
INTPRM/2017/220 B12047817 CERAMICA SANTARELA, SL 1.527,02
INTPRM/2017/221 B96854674 ROCAPIEL, SL 876,47
INTPRM/2017/222 B98906050 R& AMP L CALABUIG, SL 1.696,76
INTPRM/2017/223 B03254059 ARTICULOS PARA CALZADO Y CINTURONES, SL 13.842,02
INTPRM/2017/224 B03035524 TEXTILES PASTOR, SL 4.673,33
INTPRM/2017/225 B97154058 OVERLOOK BUSINESS, SL 1.364,22
INTPRM/2017/226 F96792320 SAT 185 CV VIVEROS MIRAMBELL 848,38
INTPRM/2017/227 B03807401 ALMACENES CURTYPLAST, SL 6.233,44
INTPRM/2017/228 B97011191 TEXTIL ANTILO, SL 3.327,99
INTPRM/2017/229 B03672623 PLASTICUERO, SLU 876,47
INTPRM/2017/230 B46049045 TEXTILES VILBER, SL 8.230,79
INTPRM/2017/231 B53814414 MIPE TEXTIL, SL 4.858,28
INTPRM/2017/232 B98779705 EVE CHILDREN, SL 1.668,55
INTPRM/2017/233 B03272796 TEXTILES FRAU PEREZ, SL 6.191,69
INTPRM/2017/234 A46384764 TEJAS BORJA, SA 6.700,24
INTPRM/2017/235 B03248275 TACONES GAMAR, SL 3.827,72
INTPRM/2017/236 B53853180 INBANI DESIGN, SL 11.496,03
INTPRM/2017/237 A46012415 EXPORMIM, SA 14.497,87
INTPRM/2017/238 B96238720 TEXTIL CASA MODA, SL 5.336,20
INTPRM/2017/239 A03030350 COMERPLAST, SA 2.591,58
INTPRM/2017/240 B98448285 AFOS. X. SOFA, SL LABORAL 3.498,00
INTPRM/2017/241 B12490777 STYLGRAPH HISPANIA, SL 2.500,66
INTPRM/2017/242 B97418479 MOBLES NACHER FURNITURE, SL 1.166,00
INTPRM/2017/243 B54567532 AG TEXTIL PARQUE EMPRESARIAL, SL 4.775,09
INTPRM/2017/244 B98067093 COMERCIO Y DISTRIBUCION DE TEJIDOS DEL MEDITERRANEO 2.053,15
INTPRM/2017/245 B03147113 SPUMATEX, SL 4.291,09
INTPRM/2017/247 B12240347 RSB BARRAGANES GRUPO, SL 2.312,35
INTPRM/2017/248 A46151973 TEJIDOS REINA, SA 1.563,17
INTPRM/2017/249 A03223310 TEXTILIA, SA 3.874,91
INTPRM/2017/251 B12070272 CEVICA, SL 3.909,33
INTPRM/2017/252 B97407860 VIVEROS MARQUES, SL 1.272,57
INTPRM/2017/253 B98229743 VIVEROS MIGUEL DALMAU, SL 424,19
INTPRM/2017/254 A12076972 CERAMICAS FANAL, SA 10.778,50
INTPRM/2017/255 B96971353 SOL I VENT PAISAJES, SL 424,19
INTPRM/2017/256 F46624532 SAT N 8406 HORTICULTURA MORENO 848,38
INTPRM/2017/257 A12019295 VIDRES, SA 13.572,53
INTPRM/2017/258 B12331377 BESTILESL 10.476,35
INTPRM/2017/259 B54865381 2B LABELS, SL 1.511,14
INTPRM/2017/260 A96084736 BLATEX TAPISSATS SAL 699,60
INTPRM/2017/261 B03128337 TEXTILES JOYPER, SL 4.604,55
INTPRM/2017/262 B12405957 CODICER 95 SL 10.381,02
INTPRM/2017/263 B96273305 PLANTAS DE EXTERIOR, SL 10.160,41
INTPRM/2017/264 B96093588 VIVEROS BARGUES, SL 1.696,76
INTPRM/2017/265 B46136669 VIVEROS FRANCISCO FERRER, SL 848,38
INTPRM/2017/266 B03303005 VIVEROS ELCHE, SL 2.100,78
INTPRM/2017/268 F97231062 SAT N 362CV PROVAL 2.545,14
INTPRM/2017/269 A12016549 CERAMICA GOMEZ, SA 9.354,66
INTPRM/2017/270 A12015830 TERRACOTA PAVIMENTOS DE GRES, SA 1.681,37
INTPRM/2017/271 B96825096 VIVERPAL, SL 1.696,76
INTPRM/2017/272 B03102647 TEXTILES OLCINA, SL 2.654,57
INTPRM/2017/273 B12019147 AZULEJO DECORADO Y EXPORTACION, SL 3.467,83
INTPRM/2017/274 B12209847 DISTRIMAT, SL 1.986,89
INTPRM/2017/275 B96895974 VALEN PLANT, SL 1.696,76
INTPRM/2017/276 B12423877 VIVEROS MAS DE VALERO, SL 1.696,76
INTPRM/2017/277 B96939798 1 TAPIZA, SL 466,40
INTPRM/2017/278 B03138286 LIMIT SPORT, SL 3.321,93
INTPRM/2017/279 A46013702 MANUEL REVERT Y CIA, SA 6.343,95
INTPRM/2017/280 B53164000 MARMOLES BOLMAX, SL 2.040,50
INTPRM/2017/281 G12022687 ASSOC, ESPANYOLA DE FABRICANTS DE TAULELLS I PAVIMEN. 1.699,07
INTPRM/2017/282 B53896817 TRECHEL ESPAÑA, SL 954,95
INTPRM/2017/283 A12421962 TECNICERAMICA, SA 4.645,15
INTPRM/2017/284 B98696248 EUROPEA DE CARRETILLAS MB, SL 4.290,88
INTPRM/2017/285 B97532568 OPTRON INGENIERIA, SL 11.447,21
INTPRM/2017/286 B98418221 R& S INTERIOR DESIGN 2012, SL 1.301,26
INTPRM/2017/287 B03823937 THE DOLL FACTORY EUROPE, SL 2.826,38
INTPRM/2017/288 B96554761 ARBORICULTURA JORDI VICENT, SL 1.696,76
INTPRM/2017/290 B12865226 AZUVI CERAMICS, SL 13.898,91
INTPRM/2017/291 B03332640 FORNITURAS CLEMENT, SL 1.511,14
INTPRM/2017/292 B12880357 NUEVA CERAMICA NEW KER COSTA DE AZAHAR SLI 17.134,92
INTPRM/2017/293 B96855697 POALGI, SL 3.884,67
INTPRM/2017/295 B96715370 TEXTILES VISATEX, SL 6.583,57
INTPRM/2017/296 B03859576 PREFABRICADOS MAJOMA, SL 922,60
INTPRM/2017/297 B91423046 FENIX STAGE, SL 2.820,26
INTPRM/2017/298 B97230692 GLOBOTEX, SL 6.656,99
INTPRM/2017/299 B98248628 KUATRO CARPETS, SL 1.778,15
INTPRM/2017/300 B03893138 ALONDRA INFANTIL, SL 7.208,50
INTPRM/2017/301 B97618524 SOLCOR AGRICOLA, SL 424,19
INTPRM/2017/302 B53891669 AMEFRUITS, SL 3.171,52
INTPRM/2017/303 B12924817 INNOVA TILE, SL 1.370,28
INTPRM/2017/304 B54479241 TEXTILES ILITEX, SL 3.488,66
INTPRM/2017/305 B46283941 RAFSOL, SL 2.614,76
INTPRM/2017/306 B98521404 GLOBAL SOFAS, SL 2.332,00
INTPRM/2017/307 B03021243 JUGUETES CAYRO, SL 4.180,69
INTPRM/2017/308 B97108922 JISO ILUMINACION, SL 3.284,75
INTPRM/2017/309 B96103346 F.M. ILUMINACION, SLU 782,68
INTPRM/2017/310 B97022859 GLOBAL MANUFACTURING AND TRADING CO, SL 22.002,27
INTPRM/2017/311 A03165263 IRIS CRISTAL, SA 9.444,16
INTPRM/2017/312 B97331748 LUZIFERLAMPS, SL 5.654,81
INTPRM/2017/313 A46294401 RIPERLAMP, SAL 7.080,36
INTPRM/2017/314 B46450581 ELS BANYS, SL 932,80
INTPRM/2017/315 B96874359 COPENLAMP, SL 9.641,07
INTPRM/2017/316 B46280103 BRONCEART TORRENT, SL 1.809,54
INTPRM/2017/317 B12543740 AZULEJOS ALCOR 1 SL 12.438,72
INTPRM/2017/318 A12015707 CERACASA, SA 21.029,83
INTPRM/2017/319 A03987245 MOQUETAS ROLS, SA 3.477,01
INTPRM/2017/320 A96299664 IDP LAMPSHADES, SA 4.204,21
INTPRM/2017/321 A03976974 TEXTILES LATINOS PARA EL HOGAR Y LA DECORACION, SA 4.435,67
INTPRM/2017/322 B03260502 MUÑECAS SAICA, SL 8.950,22
INTPRM/2017/323 B54525027 MAP. SPAIN, SL 1.810,80
INTPRM/2017/324 B97470678 SG FREELANCE, SL 2.055,08
INTPRM/2017/325 B54942156 FIESTA & 2.271,81
INTPRM/2017/326 B97632046 TOMAS & 3.048,22
INTPRM/2017/327 B98332778 ANPERBAR, SLU 1.565,36
INTPRM/2017/328 B98884513 GIRONES EDITORE TESSILE, SL 864,57
INTPRM/2017/329 B98591381 ARKOSLIGHT. SL 11.833,14
INTPRM/2017/330 B97977615 CASTEL-MEX IMPORT-EXPORT, SL 7.163,16
INTPRM/2017/331 B12681060 NATUCER, SL 15.666,90
INTPRM/2017/332 B97402192 VERDE VELENO, SL 4.986,98
INTPRM/2017/333 A46298410 VICENTE PERIS, SA 4.088,40
INTPRM/2017/334 B53793162 TECNOBOX ELECTROMECANICA, SL 3.754,52
INTPRM/2017/335 B98404981 LEGAL & 4.056,51
INTPRM/2017/336 A46275400 INDUSTRIAS FERTILIZANTES ORGANICAS, SA 1.275,86
INTPRM/2017/337 B98712748 GME DIVISION BAÑOS 1.387,41
INTPRM/2017/338 B98391303 MONOPOLE LAB, SL 8.069,13
INTPRM/2017/339 B97024731 FERPUIG, SL 699,60
INTPRM/2017/340 B12686937 CAMPOS DE ALCALA, SL 2.378,64
INTPRM/2017/341 B12460515 CERAMICA DA VINCI, SL 4.083,71
INTPRM/2017/342 B12957544 HEADWAY 2015 SL 1.390,46
INTPRM/2017/343 B03503034 GIOSEPPO, SLU 13.432,32
INTPRM/2017/344 B12438834 CERAMICA ESTILKER, SL 2.766,57
INTPRM/2017/345 A46158028 YEBANE ESPAÑOLA, SA 4.859,06
INTPRM/2017/346 F12881736 ATLANTIS INTERNACIONAL COOP V 787,89
INTPRM/2017/347 B96216171 TRANSPORTES Y MUDANZAS MEDITERRANEO EXPRES, SL 279,84
INTPRM/2017/348 A03093416 VIUDA DE RAFAEL GANDIA, SA 4.647,20
INTPRM/2017/349 A46217923 COMERCIAL PROJAR, SA 3.205,10
INTPRM/2017/350 B12284634 CIFRE CERAMICA, SL 10.298,40
INTPRM/2017/351 B98593643 THE NATURAL HAND, SL 1.937,75
INTPRM/2017/352 A03412871 VANICO, SA 3.395,39
INTPRM/2017/353 B03548047 PETREL 92 SL 2.098,80
INTPRM/2017/354 B12004800 EL BARCO, SL 2.522,06
INTPRM/2017/355 B97060073 BENIPLANT, SL 1.140,01
INTPRM/2017/357 B53070736 VIVEROS DEMOY, SL 828,21
INTPRM/2017/358 F96975859 INTERPLANT SAT NÚM. 276 CV 848,38
INTPRM/2017/360 A12043485 INVERNADEROS E INGENIERIA, SA 2.617,79
INTPRM/2017/361 B46140174 INVERBOIMA, SL 1.140,01
INTPRM/2017/362 B46048518 ICH, SL 1.370,05
INTPRM/2017/363 B03840931 DELTA ALFOMBRAS, SL 1.434,18
INTPRM/2017/364 A12082905 AZULFER, SA 2.158,17
INTPRM/2017/365 B97412035 SAVOY HOUSE EUROPE, SL 5.654,81
INTPRM/2017/366 B03093713 ROTATEX, SL 2.114,54
INTPRM/2017/367 A03033909 GILMA TECHNOLOGY, SA 969,24
INTPRM/2017/368 B96359005 ZEBRA TEXTIL, SL 2.095,73
INTPRM/2017/369 B53534251 INNOVA FOOTWEAR, SL 12.452,88
INTPRM/2017/370 B54524947 MASVA PROJECT, SL 2.623,50
INTPRM/2017/371 B96494240 PEPA PASTOR, SL 1.511,14
INTPRM/2017/372 B46147286 OFIVAL, SL 782,68
INTPRM/2017/373 B03518990 CAUCHOS LOZOYA, SL 1.641,73
INTPRM/2017/374 B96323050 FENICIA INNOVACION COMERCIAL DEL MUEBLE, SL 1.399,20
INTPRM/2017/375 B03957024 INTERFABRICS, SL 10.865,85
INTPRM/2017/376 B12225785 COLORONDA,, SL 8.348,95
INTPRM/2017/377 B54665989 ALFOMBRAS VEO-VEO, SL 1.072,72
INTPRM/2017/378 B12980421 COLECCION ALEXANDRA INTL, SL 19.636,77
INTPRM/2017/379 B12699617 MAYOLICA AZULEJOS, SL 3.642,74
INTPRM/2017/380 A96897772 AGRISOL CONSORCIO DE EXPORTACION, SA 1.986,57
INTPRM/2017/381 A46953410 TEXTILS MORA SAL 746,40
INTPRM/2017/382 B54717608 CIRQUS SHOES, SL 652,96
INTPRM/2017/383 B46576831 ARTE ROMERA, SL 815,31
INTPRM/2017/384 B12292074 INTER-MATEX. SL 7.762,79
INTPRM/2017/385 B03406949 INTERNATIONAL SHOES GARVALIN, SL 7.835,52
INTPRM/2017/386 B30552640 INTERNATIONAL LEXELART SHOE GROUP, SLU 811,39
INTPRM/2017/387 B03483567 CLENAPAL, SL 2.518,56
INTPRM/2017/388 B03793288 DECHICS, SL 3.509,66
INTPRM/2017/389 B03451879 ARTESANÍA AMAYA, SL 4.538,95
INTPRM/2017/390 B54766456 OIO SHOES, SL 1.492,48
INTPRM/2017/391 B03468451 VULCANIZADOS ALBEROLA, SL 4.058,55
INTPRM/2017/392 B53373668 VULCANIZADOS MARPEN, SL 1.138,02
INTPRM/2017/393 B03271715 FLORENCIA MARCO, SL 2.387,39
INTPRM/2017/394 B54992136 SANDALO STUDIO 2017, SL 2.387,39
INTPRM/2017/395 B12291167 BAÑOS 10, SL 2.686,11
INTPRM/2017/396 B53638391 REALTURF SYSTEMS, SL 1.032,49
INTPRM/2017/397 B03152865 A+B INTERIOR, SL 921,14
INTPRM/2017/398 B96152004 SANICERAMIC IMPORT AND EXPORT, SL 8.406,86
INTPRM/2017/399 B12045498 SANITREX, SL 9.685,52
INTPRM/2017/400 B03686763 ADORNOMETAL ZAPATA, SL 876,18
INTPRM/2017/401 B46163242 HERMANOS CALATAYUD, SL 1.113,00
INTPRM/2017/402 B03079563 TEXTIL-IN, SL 6.301,94
INTPRM/2017/403 B53406187 UNIVERSAL XXI, SL 3.352,83
INTPRM/2017/404 A03033214 TAPICES, ALFOMBRAS, PREPARACIÓN INDUSTRIAL, SA 967,20
INTPRM/2017/405 V97599252 VALENZATEX CONFORT GROUP 4.933,93
INTPRM/2017/406 B12639753 ABSARA INDUSTRIAL, SL 5.448,14
INTPRM/2017/407 B12557120 MOSAVIT ALCALATEN, SL 7.244,17
INTPRM/2017/408 A03038247 GRUPO VULCASA, SA 5.010,89
INTPRM/2017/409 B53055349 INCLASS MOBLES, SL 1.865,60
INTPRM/2017/410 B46564076 TA’JOMA, SL 839,52
INTPRM/2017/411 A12030821 NOVOGRES. SA 2.381,71
INTPRM/2017/412 B12333324 DUNE CERAMICA, SL 5.674,63
INTPRM/2017/413 B54759600 P.E. WOVEN DESIGN, SL 922,60
INTPRM/2017/414 B12512315 EQUIPE CERAMICAS, SL 6.089,56
INTPRM/2017/415 B03056199 CALZADOS GUANFLEX, SL 1.977,24
INTPRM/2017/416 B53013819 VICAM TOYS, SL 4.062,93
INTPRM/2017/417 B53426847 OIZZE SHOES, SL 5.755,08
INTPRM/2017/418 B46218616 QUIMICAS MERISTEM, SL 1.061,93
INTPRM/2017/419 B54465042 TEXALIVE TECHNOLOGIES, SL 3.072,39
INTPRM/2017/420 F46030060 COIM MOIXENT COOP V 1.399,20
INTPRM/2017/422 B98777717 HOME LINEN ALGODON BLANCO, SL 1.084,38
INTPRM/2017/423 B63685606 MAXIFIL, SL 1.013,25
INTPRM/2017/424 B54725957 QS ADHESIVES & 2.301,68
INTPRM/2017/425 B12947883 SOLUCIONES INTEGRADAS 2015, SLL 1.919,24
INTPRM/2017/426 A12021390 EXAGRES,SA 8.412,77
INTPRM/2017/427 B46162301 CREACIONES FEJOMI, SL 8.671,60
INTPRM/2017/428 A46370219 OLMITOS, SA 6.174,13
INTPRM/2017/429 B12356846 AGRIBUR, SL 1.432,72
INTPRM/2017/430 B12539839 FRONTI CERAMICA, SL 1.027,71
INTPRM/2017/431 B97267520 CASA DORADA DEL MEDITERRANEO, SL 1.318,18
INTPRM/2017/432 B53343398 SKILL LOGOS, SL 433,40
INTPRM/2017/433 A97774251 SUAY HOMME, SA 569,05
INTPRM/2017/434 A12058921 CERAMICAS APARICI, SA 25.810,20
INTPRM/2017/435 B12512729 ONIX CERAMICA, SL 6.512,95
INTPRM/2017/436 A12050050 COLORKER. SA 16.813,72
INTPRM/2017/437 B54383666 ATELIER TONE, SL 2.113,38
INTPRM/2017/438 B12539557 TENDENCIAS CERAMICAS, SL 5.044,12
INTPRM/2017/439 B96845763 AVDELAURA TRADING, SL 1.989,49
INTPRM/2017/440 B53104584 GOLONCALZA, SLU 4.032,03
INTPRM/2017/441 B03932753 GONZAGA EXPORT, SL 954,95
INTPRM/2017/442 B54936638 DECOPIEL SHOES, SL 443,07
INTPRM/2017/443 A46169082 VICENTE ZARAGOZA, SA 10.136,20
INTPRM/2017/444 B46229357 AMBOAN, SL 10.164,08
INTPRM/2017/446 B96489737 DIADEMAS Y PASADORES, SL 2.966,30
INTPRM/2017/447 B46055943 MONRABAL CHIRIVELLA, SL 10.633,92
INTPRM/2017/448 B53965489 S GRAMAGE HOGAR, SL 4.350,73
INTPRM/2017/449 B97680318 ARKIMUEBLE 3000 SL 2.798,40
INTPRM/2017/450 B98175334 HUCA HABITAT, SL 9.425,27
INTPRM/2017/451 B12447041 CERAMICAS MIMAS, SL 7.165,79
INTPRM/2017/452 B98011570 CERAMICO SAN MATEO 2007, SL 1.348,86
INTPRM/2017/453 B96896857 FUNCOTEX, SL 2.677,14
INTPRM/2017/454 B12982799 SQUAMERS MOSAIC, SL 1.747,11
INTPRM/2017/455 B54725213 CANDEL SUCESORES, SL 1.836,01
INTPRM/2017/456 B46851572 PLANTA NOVA, SL 2.836,78
INTPRM/2017/457 B12938049 GOYA CERAMICA, SLU 4.645,15
INTPRM/2017/458 B53258794 BIG LINE, SL 3.746,36
INTPRM/2017/459 B96588181 VIALMAN. SL 767,37
INTPRM/2017/460 B54431184 NEOX CALZADOS, SL 5.410,24
INTPRM/2017/461 B96958020 VALENCIANA DE MOLDURAS ALTO TURIA, SL 583,00
INTPRM/2017/462 A46101325 IRPA, SA 2.071,54
INTPRM/2017/463 B12008397 MANUFACTURA INDUSTRIAL AZULEJERA, SL 11.554,98
INTPRM/2017/464 B53101143 DELTA ROOBIN’S INTERNATIONAL, SL 6.001,99
INTPRM/2017/465 B12460184 EMBELLECEDORES PLASTICOS, SL 1.803,62
INTPRM/2017/466 B12026183 V ROS, SL 2.973,30
INTPRM/2017/467 B53045746 CALZADOS ARANZA, SL 596,99
INTPRM/2017/469 A46145629 JUGUETES FALOMIR, SA 1.451,67
INTPRM/2017/470 B12706198 LAND PORCELANICO, SL 5.044,12
INTPRM/2017/471 B12542544 APAVISA PORCELANICO, SL 15.692,86
INTPRM/2017/472 B03242344 PINOSO SPORTSHOES, SL 1.790,98
INTPRM/2017/473 B46401675 EMAC COMPLEMENTOS, SL 6.562,61
INTPRM/2017/474 B12438941 AZTECA PRODUCTS & 24.176,85
INTPRM/2017/475 B98414717 COR CAROLI CERAMICA, SL 1.473,03
INTPRM/2017/476 A12371480 AZULEV. SA 19.327,16
INTPRM/2017/477 B98387327 PUNT MOBLES XXI, SL 5.163,63
INTPRM/2017/478 A12094009 VIDREPUR, SA 9.108,61
INTPRM/2017/479 B03059284 J.J. GIL, SL 2.518,56
INTPRM/2017/480 B98494156 ELEAN BUCCO, SL 2.611,84
INTPRM/2017/481 B03048931 VULCANIZADOS LADI, SL 6.123,25
INTPRM/2017/482 B98478084 YOBIO CRIANZA CON APEGO, SL 930,47
INTPRM/2017/483 B96265301 LIDEM CONSTRUCCIONES MECANICAS, SL 2.282,45
INTPRM/2017/485 B98874217 MASQLIVING, SL 6.821,10
INTPRM/2017/486 B97487177 MEGACOLOR PRODUCTOS CERAMICOS, SL 3.950,73
INTPRM/2017/487 B12286233 PLASDECOR CASTELLON, SL 5.498,56
INTPRM/2017/488 B03844222 NATURTEX, SL 1.766,46
INTPRM/2017/489 B03523404 BARMINTON DISTRIBUCION, SL 2.518,56
INTPRM/2017/490 A46328308 COLCHON DUPEN, SA 5.596,80
INTPRM/2017/491 B03736840 HIJOS DE CORDULO DOMENE, SL 1.305,92
INTPRM/2017/492 B96658745 GRIFERIAS MR, SL 1.456,76
INTPRM/2017/493 B46436580 INDUSAUTO HERNANDEZ SL UNIPERSONAL 3.264,80
INTPRM/2017/494 A46046629 ASFALTOS CHOVA, SA 1.473,03
INTPRM/2017/495 B53160347 ZAPATILLERA ILICITANA, SL 3.321,93
INTPRM/2017/496 B54814603 MEGAZAPATOS ELCHE, SL 1.392,20
INTPRM/2017/497 B03158441 BABY STYLE, SL 2.944,15
INTPRM/2017/498 A03025988 BONTRE, SA 4.518,25
INTPRM/2017/499 B46696340 ARROCERIAS ROVIRA BALLESTER, SLU 2.646,94
INTPRM/2017/500 B96373857 ROSANA GARRIDO, SL 1.399,20
INTPRM/2017/501 B03088291 CORPORACION INDUSTRIAL DEL CALZADO, SL 1.752,94
INTPRM/2017/502 B53919841 MOCASINES PASTORET, SL 1.679,04
INTPRM/2017/503 B54957873 JUST IMAGINE, SL 3.358,08
INTPRM/2017/504 B03418225 PLANTILLAS ORTOPEDICAS, SL 2.266,70
INTPRM/2017/505 B53010856 M. LLORENS JUAN, SL 1.689,53
INTPRM/2017/506 A46138277 MUEBLES PICO, SA 1.166,00
INTPRM/2017/507 A12098612 DECOCER, SA 3.310,20
INTPRM/2017/508 B46206991 ARTESANIA CERDA, SL 3.984,86
INTPRM/2017/509 A12012431 AZULINDUS Y MARTI, SA 3.816,37
INTPRM/2017/510 B46167425 SCHULLER, SL 1.865,60
INTPRM/2017/511 F97503247 TADEL GRUP, COOP. V. 1.399,20
INTPRM/2017/512 B98439672 SITATRIZ, SL 581,54
INTPRM/2017/513 B54915863 GABRIEL POVEDA FERRIOLS 876,47
INTPRM/2017/514 B98008063 DEQUM ACCESSORIES, SL 4.479,54
INTPRM/2017/515 B97307110 NUEVA CARPETA, SL 1.072,72
INTPRM/2017/516 A03779949 UNISA EUROPA, SA 23.457,59
INTPRM/2017/517 B54961925 2016 NEW SACHA, SL 3.218,16
INTPRM/2017/518 A03006749 CASTER, SA 3.022,27
INTPRM/2017/519 F46113403 SAMBEAT COOPERATIVA VALENCIANA 2.246,01
INTPRM/2017/520 B12334827 EXPOSITORES ALCORA, SL 3.083,14
INTPRM/2017/521 B12039905 SUMINISTROS INDUSTRIALES COGULLADA CASTELLON, SL 3.614,34
INTPRM/2017/522 B81486516 ASIVIL, SL 2.355,32
INTPRM/2017/523 B46955472 ZUMOVAL, SL 2.427,90
INTPRM/2017/524 A46249587 R & 2.768,81
INTPRM/2017/525 A46105086 SANTIAGO PONS LLOBAT, SA 2.448,60
INTPRM/2017/526 B46554754 TECNAC, SL 1.150,84
INTPRM/2017/527 A46258596 ANDREU WORLD 1.399,20
INTPRM/2017/528 A96112024 ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS, SA 1.508,06
INTPRM/2017/529 A46226544 SILLERIAS ALACUAS, SA 6.562,83
INTPRM/2017/531 A03148368 ILLICE INTERNACIONAL 22.569,10
INTPRM/2017/532 B97118590 EUROPANTALLA, SL 1.565,36
INTPRM/2017/533 B97255996 ORNACOM, SL 1.696,76
INTPRM/2017/534 B03504099 DISTRIBUCION DE CALZADO CALMODA, SL 7.804,91
INTPRM/2017/535 B98702962 BV JALS FUTURES, SL 1.958,88
INTPRM/2017/536 A12012498 UNDEFASA, SA 12.275,13
INTPRM/2017/537 B97471098 CASA-DEPOT, SL 7.986,52
INTPRM/2017/538 B98139876 TREBOL MOBILIARIO INFANTIL, SL 1.953,05
INTPRM/2017/539 B03839503 ESCOLANO MAQUINARIA, SL 1.166,00
INTPRM/2017/540 B03830825 CUTILLAS CONFORT, SL 5.619,54
INTPRM/2017/541 B54806732 BRYAN FOOTWEAR, SL 1.679,04
INTPRM/2017/542 B03509338 FERMÍN & 6.454,98
INTPRM/2017/543 B03984648 CIMA FOOTWEAR, SL 14.297,49
INTPRM/2017/544 B98711955 ANDEMEN INDUSTRIAL, SL 2.428,87
INTPRM/2017/545 B03192424 CALZADOS DANUBIO, SL 20.592,73
INTPRM/2017/546 B96363148 ETIQUETAS GRANERO, SL 3.777,84
INTPRM/2017/547 B53250189 CALZADOS KIDO, SL 12.808,51
INTPRM/2017/548 A46970513 IPEA ESPAÑA, SA 2.098,80
INTPRM/2017/549 B03987492 JULIO MAESTRE, SL 2.518,56
INTPRM/2017/550 B98335714 VANSSEN DESIGN, SL 466,40
INTPRM/2017/551 A46649927 QUUIMICER, SA 10.063,32
INTPRM/2017/552 A03141348 PEDRO INIESTA, SA 1.860,94
INTPRM/2017/553 B03071602 PASANQUI, SL 1.166,00
INTPRM/2017/554 B53357331 MAYA TROPIC, SL 8.017,42
INTPRM/2017/555 A46096657 JOSE PICO, SA 349,80
INTPRM/2017/556 B03279304 SPIFFY, SL 3.567,96
INTPRM/2017/557 B12858155 CCB COLORS 2010, SL 1.681,37
INTPRM/2017/558 B98016298 CABKA SPAIN, SLU 2.378,64
INTPRM/2017/559 B46963518 JOENFA, SL 5.961,18
INTPRM/2017/560 B54400155 FUN VERBENAS, SL 1.045,90
INTPRM/2017/561 B54668314 MAGNIFICA LULU, SL 2.944,15
INTPRM/2017/562 B54431473 ZAPATELI, SL 5.888,30
INTPRM/2017/563 B03268802 CASA VIGAR, SL 3.805,39
INTPRM/2017/564 B53066601 IBX 2003 SL 2.732,31
INTPRM/2017/565 B03009453 CLAUDIO REIG, SL 4.516,85
INTPRM/2017/566 B54912621 JOYKIDS. SL 1.061,06
INTPRM/2017/567 B03984267 ZEBRA SHOES, SL 1.766,49
INTPRM/2017/569 B03129236 POINT, SL 12.257,84
INTPRM/2017/570 B54102462 AGNELLI INTERNACIONAL, SL 5.037,12
INTPRM/2017/571 B54399688 PROCONTACT SHOES, SL 5.792,69
INTPRM/2017/572 B53197083 A.G. SHOES, SL 2.185,38
INTPRM/2017/573 B97341184 CORPORACION TRITEX, SL 3.520,30
INTPRM/2017/574 B54620182 ALBERO FORTE COMPOSITE, SL 4.177,92
INTPRM/2017/575 B12801460 BABY ESSENTIALS, SL 2.229,39
INTPRM/2017/576 B98532310 CLOSCA DESIGN, SL 1.171,66
INTPRM/2017/577 B53932711 EXE SHOES, SLU 4.682,95
INTPRM/2017/578 B03149739 CALZADOS MARIAN, SL 10.930,81
INTPRM/2017/579 B53628806 STUDIO MIHARA, SL 14.163,69
INTPRM/2017/580 B46218327 TAPIZADOS LUJOSA, SL 841,55
INTPRM/2017/581 A03197308 MINILAND, SA 15.200,38
INTPRM/2017/582 B53671517 ROLLING BUSINESS, SL 4.297,29
INTPRM/2017/583 B54736152 DIVINITY SHOES, SL 3.330,10
INTPRM/2017/584 B03907011 CALZADOS NEW BABY, SL 1.305,92
INTPRM/2017/585 G03368586 UNIFAM (UNIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ALFOMBRAS) 370,11
INTPRM/2017/586 B54528633 CALZADOS CDN, SLU 1.860,94
INTPRM/2017/587 B53100087 DRENATI, SL 1.856,27
INTPRM/2017/588 B53819553 TORRENS Y PAYA, SL 4.006,52
INTPRM/2017/589 B96779012 NAVIMA CALZADOS, SL 20.830,88
INTPRM/2017/591 B46121406 TABLEROS RACLIMA, SL 583,00
INTPRM/2017/592 A12006698 LA PLATERA, SA 8.642,25
INTPRM/2017/593 B03562485 ROBERT PIETRI, SL 7.933,46
INTPRM/2017/594 B54747985 CALZADOS CARSHOES, SL 240,20
INTPRM/2017/595 B76671163 TENESHOES COMPANY, SL 5.237,96
INTPRM/2017/596 B83533315 CALZADOS NEW DRESS, SL 3.617,52
INTPRM/2017/597 B98087331 JOUMMA BAGS, SL 1.209,73
INTPRM/2017/598 B12534129 CLAVICANT, SL 1.078,61
INTPRM/2017/599 B96498233 ACB ILUMINACION, SL 6.262,58
INTPRM/2017/600 B03468576 PACO HERRERO EXPORT, SL 1.679,04
INTPRM/2017/601 B98508500 DECOR NOUVEAU VALENCIA, SL 233,20
INTPRM/2017/602 B53633038 BEST PARTNER CONSULTING, SL 3.917,76
INTPRM/2017/603 B96143961 SOFAS CAMA ZARDA, SL 2.238,72
INTPRM/2017/604 B54935812 MAMBA & 1.609,08
INTPRM/2017/605 B03945755 MARIA VICTORIA CALLEJA, SL 922,60
INTPRM/2017/606 B12883260 ALBIOL MODULAR, SL 383,05
INTPRM/2017/607 B46683678 OFIFRAN, SL 699,60
INTPRM/2017/608 B97700017 SKY LINE DESIGN, SL 1.031,37
INTPRM/2017/609 B98515844 FORNITURE & AMP 4.437,48
INTPRM/2017/610 B98855067 KODAMA DESIGN, SL 1.399,20
INTPRM/2017/611 B96356886 EBIR ILUMINACION, SL 3.509,71
INTPRM/2017/612 B54300207 SABRINAS COMFORT SHOES, SLU 3.777,84
INTPRM/2017/613 B96366596 BARBERA SNACKS, SL 1.985,12
INTPRM/2017/614 A46200168 JOSE MARTINEZ MEDINA, SA 1.166,00
INTPRM/2017/616 A46271326 ZUMEX GROUP, SA 3.685,76
INTPRM/2017/617 B03533957 PACONFI, SL 6.320,01
INTPRM/2017/618 B03854767 EX FACTORY, SL 3.649,58
INTPRM/2017/619 B96605944 CREACIONES HERSAN, SL 1.399,20
INTPRM/2017/621 B54521331 NATURPIE, SLU 3.564,46
INTPRM/2017/622 B54744222 GAB-AL SHOES, SL 5.862,65
INTPRM/2017/623 B96420708 FORMOBI, SL 5.116,12
INTPRM/2017/625 B53970398 CALZADOS FUTURMODA, SL 4.152,21
INTPRM/2017/626 B03519634 SESEY, SL 6.790,78
INTPRM/2017/627 B53567590 CALZADOS PASOLI, SL 5.596,80
INTPRM/2017/628 B03364163 CREACIONES MODABELLA, SL 1.679,04
INTPRM/2017/629 B98387061 CONTRADICTIONS SLU 2.448,60
INTPRM/2017/630 G97735302 ASSOC. VALENCIANA D’EMPRESES SECTOR DE L’ENERGIA 185,69
INTPRM/2017/631 B54721295 ISI SHOES, SL 3.358,08
INTPRM/2017/632 B03038957 J’HAYBER, SL 1.679,04
INTPRM/2017/633 B54723267 MEIVA SHOES, SL 2.518,56
INTPRM/2017/634 B03357464 PAULA SHOES, SL 1.956,55
INTPRM/2017/636 B54882709 PINAZ FOOTWEAR, SL 1.679,04
INTPRM/2017/638 B46392841 PRIMO MENDOZA, SL 1.738,21
INTPRM/2017/639 B54690714 HUMAT SPAIN, SL 6.716,16
INTPRM/2017/640 B54596440 PRODUCCIONES INFANTILES TEXTILES, SLL 1.366,55
INTPRM/2017/641 A46558763 GRANZPLAST, SA 1.175,33
INTPRM/2017/642 B03468196 BALCHINI, SL 1.749,00
INTPRM/2017/643 B54864194 SNEAKER BUSINESS, SL 4.120,29
INTPRM/2017/644 B98559537 SANICITRUS, SL 2.378,64
INTPRM/2017/646 B98637812 CONCEPT MIT INDHOUSE, SL 1.166,00
INTPRM/2017/648 B54697651 FABRICA ARTESANOS DE LA PIEL, SLU 4.640,68
INTPRM/2017/649 B03115524 CALZADOS ANDANINES, SL 2.944,15
INTPRM/2017/650 B53425997 MARUJA BELMONTE, SL 1.259,28
INTPRM/2017/651 B54381579 CALZADOS NENUCA, SLU 3.777,84
INTPRM/2017/652 B03742764 PEMIR, SL 6.716,16
INTPRM/2017/653 B54734264 SHOE REPUBLIC, SL 1.248,79
INTPRM/2017/654 B03760360 INDUSTRIAS PLÁSTICAS IGOR, SL 10.115,63
INTPRM/2017/655 B53514832 AGUSTINA BELIJAR, SL 4.197,60
INTPRM/2017/656 B54763719 MENORQUINA D’ESTIU, SL 1.015,15
INTPRM/2017/657 B53191177 FRANCISCO R. POMARES, SL 5.975,60
INTPRM/2017/658 B54588629 COSTA ANATOMICAS, SL 5.638,78
INTPRM/2017/659 B53981874 CALZADOS ILISOL, SL 2.798,40
INTPRM/2017/660 B54756747 YOKONO EUROPE, SLU 6.587,90
INTPRM/2017/661 G54527734 ASSOCIACIO VALENCIAN A D’EMPRESARIS DE CALÇAT 218,63
INTPRM/2017/662 A03225513 HIJOS DE CRISTOBAL ALBERO, SA 525,17

linea