diari

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de novembre de 2011, de la presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es regula la targeta identificativa del conductor en la prestació del servici de taxi. [2011/12744]

(DOGV núm. 6673 de 19.12.2011) Ref. Base de dades 012657/2011

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de novembre de 2011, de la presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es regula la targeta identificativa del conductor en la prestació del servici de taxi. [2011/12744]
S'ha observat una errada en la publicació de la resolució esmentada (DOCV núm. 6671, de 15.12.2011), per la qual cosa cal fer la correcció següent.

En el sumari, on diu:

«Resolución de 23 de ciciembre de 2011 de la presidenta del Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Movilidad, por la que se regula la tarjeta identificativa del conductor en la prestación del servicio de taxi»;

Ha de dir:

«Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la presidenta del Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Movilidad, por la que se regula la tarjeta identificativa del conductor en la prestación del servicio de taxi».

linea