diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2005/159]

(DOGV núm. 4922 de 12.01.2005) Ref. Base de dades 0162/2005

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2005/159]
S'ha observat una errada material a l'article 74 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.913, de 29 de desembre, que es corregix tot seguit.
A la pàgina 33767, on diu:
«Capítol XIX
Creació de l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport de la Generalitat Valenciana»
Ha de dir:
«Capítol XIX

linea