diari

CORRECCIO d'errades de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. [1998/C1218]

(DOGV núm. 3186 de 18.02.1998) Ref. Base de dades 0260/1998

CORRECCIO d'errades de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. [1998/C1218]
S'ha advertit una errada en la llei de referència (DOGV núm. 3.153, de 31.12.97), per la qual cosa es fa la correcció següent:
En la pàgina 20.262, primer rengló, en la versió en castellà, on diu:
«b) Haber desempeñado, de forma interrumpida, ...»;
Ha de dir:
«b) Haber desempeñado, de forma ininterrumpida, ...».

linea