diari

ACORD de 2 de març de 1998, del Govern Valencià, pel qual nomena president del Consell de Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. [1998/M1794]

(DOGV núm. 3199 de 09.03.1998) Ref. Base de dades 0371/1998

ACORD de 2 de març de 1998, del Govern Valencià, pel qual nomena president del Consell de Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. [1998/M1794]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 2 de març de 1998, adoptà l'acord següent:
En virtut del que es disposa en l'apartat 2 de l'article 3 del Decret 49/1987, de 13 d'abril, del Govern Valencià, de Declaració del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Nomenar com a president del Consell de Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja el senyor Rafael Ferrándiz Olcina.
Alcoi, 2 de març de 1998.
EL conseller secretari del Govern Valencià,
José Joaquín Ripoll Serrano

linea