diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 19/2004, de 13 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor. [2004/1672]

(DOGV núm. 4695 de 19.02.2004) Ref. Base de dades 0715/2004

CORRECCIÓ d'errades del Decret 19/2004, de 13 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor. [2004/1672]

linea