diari

Correcció d'errades de l'Ordre de 6 d'abril de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual són nomenats membres del Consell Rector de l'Institut Valencià de les Arts Escèniques, Cinematografia i Música.

(DOGV núm. 579 de 05.05.1987) Ref. Base de dades 0752/1987

Correcció d'errades de l'Ordre de 6 d'abril de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual són nomenats membres del Consell Rector de l'Institut Valencià de les Arts Escèniques, Cinematografia i Música.
Havent-se produït una errada en l'esmentada Ordre, cal fer-ne la correcció,
On diu: Sr. Juan Monleòn Novejarque; ha de dir: Sr. José Monleón Benácer.

linea