diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2000, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001. [2001/1806]

(DOGV núm. 3948 de 27.02.2001) Ref. Base de dades 0832/2001

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2000, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001. [2001/1806]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.907, de 29 de desembre de 2000, es publica la Llei 12/2000, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2001, pàgines 24247 i següents, on s'ha observat una errada, que es corregeix a continuació.

linea