diari

ACORD de 27 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgó. [2004/X2113]

(DOGV núm. 4703 de 02.03.2004) Ref. Base de dades 0936/2004

ACORD de 27 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgó. [2004/X2113]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 27 de febrer de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 4 de l'article 3 del Decret 25/1987, de 16 de març, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural del Montgó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgó, Juan Bautista Moragues Pons.
València, 27 de febrer de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

linea