diari

ACORD de 5 de març de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona. [2004/M2401]

(DOGV núm. 4709 de 10.03.2004) Ref. Base de dades 1043/2004

ACORD de 5 de març de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona. [2004/M2401]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 5 de març de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 4 de l'article 6 del Decret 10/2002, de 15 de gener, del Consell de la Generalitat, de Declaració del Parc Natural de la Serra Calderona, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona Rafael Calvo Calpe.
València, 5 de març de 2004.
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,

linea