diari

ACORD de 23 de juny de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes. [1998/X5749]

(DOGV núm. 3282 de 09.07.1998) Ref. Base de dades 1427/1998

ACORD de 23 de juny de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Paratge Natural del Desert de les Palmes. [1998/X5749]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de juny de 1998, adoptà l'acord següent:
En virtud del que disposa l'apartat 3 d l'article 42 del Decret 95/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova definitivament el Pla Rector d'Us i Gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià.
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Paratge del Desert de les Palmes el Sr. Luis Mulet Pascual.
València, 23 de juny de 1998
El conseller secretari del Govern Valencià, en funcions,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea