diari

ACORD de 23 de juny de 1998, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la destitució de la presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de L'Albufera. [1998/5751]

(DOGV núm. 3283 de 10.07.1998) Ref. Base de dades 1438/1998

ACORD de 23 de juny de 1998, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la destitució de la presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de L'Albufera. [1998/5751]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de juny de 1998, adoptà l'acord següent:
En virtut del que disposa l'apartat 3 de l'article 5 del Decret 71/1993, de 31 de maig, del Govern Valencià, de Règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Destituir com a presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera la Sra. Pilar Mañez Capmany, directora general d'Educació Ambiental d'aquesta Conselleria.
Valencia, 23 de juny de 1998.
El conseller secretari del Govern Valencià, en funcions,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea