diari

ACORD de 23 de juny de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera. [1998/X5750]

(DOGV núm. 3283 de 10.07.1998) Ref. Base de dades 1439/1998

ACORD de 23 de juny de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera. [1998/X5750]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de juny de 1998, adoptà l'acord següent:
En virtut del que disposa l'apartat 3 de l'article 5 del Decret 71/1993, de 31 de maig, de Règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera el Sr. Ricardo Jiménez Peydró.
València, 23 de juny de 1998
El conseller secretari del Govern Valencià, en funcions,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea