diari

ACORD de 9 de maig de 2000, del Govern Valencià, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. [2000/Q3683]

(DOGV núm. 3746 de 10.05.2000) Ref. Base de dades 1515/2000

ACORD de 9 de maig de 2000, del Govern Valencià, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. [2000/Q3683]
El Govern Valencià, en la reunió de 9 de maig de 2000, adoptà l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 5 de l'article 2 del Decret 264/1994, de 20 de desembre, del Govern Valencià, de modificació del Decret 188/1988, de 12 de desembre, de declaració del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià,
ACORD
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca el senyor Francisco Traver Torras.
València, 9 de maig de 2000
El conseller secretari del Govern Valencià
JOSÉ JOAQUIN RIPOLL SERRANO

linea