diari

ACORD de 9 de maig de 2000, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del parc Natural de l'Albufera. [2000/S3686]

(DOGV núm. 3746 de 10.05.2000) Ref. Base de dades 1516/2000

ACORD de 9 de maig de 2000, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del parc Natural de l'Albufera. [2000/S3686]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 9 de maig de 2000, adoptà l'acord següent:
En virtut del que disposa l'apartat 3 de l'article 5 del Decret 71/1993, de 31 de maig, de Règim Jurídic del Parc Natural de l'Albufera, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià, acorda:
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera el senyor Vicente Fullana Serra.
València, 9 de maig de 2000
El conseller secretari del Govern Valencià
JOSÉ JOAQUIN RIPOLL SERRANO

linea