diari

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2000, del conseller de Medi Ambient, per la qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de les Salines de Santa Pola. [2000/F3684]

(DOGV núm. 3746 de 10.05.2000) Ref. Base de dades 1517/2000

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2000, del conseller de Medi Ambient, per la qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de les Salines de Santa Pola. [2000/F3684]
En virtut del que disposa l'apartat 3 de l'article 8 del Decret 202/1994, de 13 de setembre, del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de les Salines de Santa Pola, resolc:
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural de les Salines de Santa Pola el senyor Ramón Bonmatí Lucerga.

linea