diari

ACORD de 23 d'abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra de Mariola. [2004/F4093]

(DOGV núm. 4740 de 27.04.2004) Ref. Base de dades 1778/2004

ACORD de 23 d'abril de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra de Mariola. [2004/F4093]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 23 d'abril de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 3.a) de l'article 6 del Decret 3/2002, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara el Parc Natural de la Serra de Mariola, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Nomenar Marco Antonio López Cerdá president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra de Mariola.
València, 23 d'abril de 2004
La consellera secretària del Consell
de la Generalitat, per substitució,

linea