diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana. [2001/5086]

(DOGV núm. 4009 de 29.05.2001) Ref. Base de dades 2222/2001

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes a la Comunitat Valenciana. [2001/5086]
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4001, de 17 de maig de 2001, es publica la Llei 2/2001, d'11 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes en la Comunitat Valenciana, on s'ha observat una errada en l'epígraf inicial, tant al del sumari general com al de la disposició.
On diu: «Llei 2/2001, d'11 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes de la Comunitat Valenciana ».

linea