diari

ACORD de 11 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta el senyor Andrés Martínez Castellá. [2004/6155]

(DOGV núm. 4775 de 15.06.2004) Ref. Base de dades 2690/2004

ACORD de 11 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta el senyor Andrés Martínez Castellá. [2004/6155]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 11 de juny de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per raó del que disposa l'article 6.4 del Decret 108/2002, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta el senyor Andrés Martínez Castellá.
Alacant, 11 de juny de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,

linea