diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2004/X6448]

(DOGV núm. 4780 de 22.06.2004) Ref. Base de dades 2789/2004

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2004/X6448]
S'ha observat una errada en l'article 16 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.654, de 19 de desembre, pàgines 30.492 a 30.497, per la qual cosa se'n fa la correcció oportuna.
On diu:
Cod. Tipus de producte o servici Import (euros)
229 Plasma fresc d'afèresi congelat
quarantenat (= 400 ml) 96,14
240 Plasma fresc d'afèresi congelat
quarantenat (<400 ml) 54,07
262 Plasma fresc d'afèresi congelat (= 400 ml) 84,14
321 Deshidratació o liofilització i irradiació
de menudes peces de os esponjós (= 30 cc) 209,41
Hi ha de dir:
Cod. Tipus de producte o servici Import (euros)
229 Plasma fresc d'afèresi congelat
quarantenat (< 400 ml) 96,14
240 Plasma fresc d'afèresi congelat
quarantenat (³ 400 ml) 54,07
262 Plasma fresc d'afèresi congelat (³ 400 ml) 84,14
321 Deshidratació o liofilització i irradiació
de menudes peces de os esponjós (£ 30 cc) 209,41

linea