diari

Conselleria de Territori i Habitatge. Informació pública del projecte de modificació de l'annex i del decret 77/2001, de 2 d'abril, del consell de la generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona, i del projecte d'elaboració i d'aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra Calderona. [2005/5397]

(DOGV núm. 5016 de 30.05.2005) Ref. Base de dades 2902/2005

Informació pública del projecte de modificació de l'annex i del decret 77/2001, de 2 d'abril, del consell de la generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona, i del projecte d'elaboració i d'aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra Calderona. [2005/5397]
La Conselleria de Territori i Habitatge ha elaborat els projectes següents:
1. Modificació de l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona.
2. Elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra Calderona.
De conformitat amb el que decreten els articles 36.2 i 41.2 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, s'exposen al públic els esmentats projectes durant el termini d'un mes comptador des de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a l'efecte que es puguen presentar les al•legacions que s'estimen oportunes sobre el contingut d'aquests.
Els respectius expedients poden examinar-se de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 14:00 hores, en els llocs següents:
– Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CIDAM). Conselleria de Territori i Habitatge. C/. Francesc Cubells, 7. 46011 València.
– Servei Territorial de Castelló de la Conselleria de Territori i Habitatge. Edifici PROP. Av. Germans Bou, 47. 12003 Castelló.
– Servei Territorial de València de la Conselleria de Territori i Habitatge. C/: Gregori Gea, 27. 46009 València.
– Oficina Tècnica del Parc Natural de la Serra Calderona. Pl. Ajuntament, 1. 46119 Náquera.

linea