Formalització del contracte número 18/016. Esmena de faltes trobades per la inspecció d'OCA a les estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalencia. [2018/6804]

(DOGV núm. 8339 de 16.07.2018) Ref. Base de dades 006926/20181. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Partida de Xirivelleta, s/n, 46014 València. Telèfon 961 924 000 Fax 961 924 143.

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat d'Adquisicions.

c) Número d'expedient: 18/016.2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: obres-instal·lacions.

b) Descripció de l'objecte: esmena de faltes trobades per inspecció d'OCA a les estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalenciac) Lots: no.

d) CPV: 45317000-2, 45232200-4.3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa.4. Pressupost base de licitació

Import base de licitació: 125.813,50 € (IVA exclòs).5. Adjudicació i formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 22 de juny de 2018.

b) Data del contracte: 2 de juliol de 2018.

c) Contractista: Líneas y Cables, SA.

d) Nacionalitat: espanyola.

e) Import: 114.228,47 € (IVA exclòs).

f) Termini d'execució: 4 mesos.València, 9 de juliol de 2018.– El director gerent: Juan Andrés Sánchez Jordán.