Formalització del contracte número 2014/26/163 i altres. [2018/9643]

(DOGV núm. 8409 de 24.10.2018) Ref. Base de dades 009626/20181. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Gestió Patrimonial.

c) Número de l'expedient: 2014/26/163.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: obra.

b) Descripció: reparació de cobertes i reforços de murs de càrrega de suport de coberta de l'hostatgeria del santuari de la Cova Santa, Altura. Castelló.

c) Lot: N.

d) CPV: 45261000-4.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 23.02.2018.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte

307.377,54 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 307.377,54 euros. Import total: 371.926,82 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 8 d'agost de 2018.

b) Data de formalització del contracte: 5 de setembre de 2018.

c) Contractista: Cyrespa Arquitectónico, SL.

d) Import d'adjudicació. Import net: 244.826,21 euros. Import total: 296.239,71 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: segons els criteris d'adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Gestió Patrimonial.

c) Número de l'expedient: 2015/25/154.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: obra.

b) Descripció: reforç de ferm i renovació superficial del paviment de les carreteres CV-306, entre el PK 0+200 i el PK 2+400, i la carretera CV-400, entre el PK 1+500 i el PK 5+900. Província de València.

c) Lot: N.

d) CPV: 45233120-6.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 05.03.2018.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte

842.857,01 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 842.857,01 euros. Import total: 1.019.856,98 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 17 de juliol de 2018.

b) Data de formalització del contracte: 12 de setembre de 2018.

c) Contractista: Pavimentaciones Morales, SL.

d) Import d'adjudicació. Import net: 581.319,00 euros. Import total: 703.395,99 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: l'oferta de preu més baixa.1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Gestió Patrimonial.

c) Número de l'expedient: 2017/30/113, lot 1.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: obra.

b) Descripció: conservació, senyalització, abalisament, enllumenat i jardineria en les carreteres de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Zona Alacant Nord.

c) Lot: 1.

d) CPV: 45233141-9.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 03.11.2017, 24.10.2017, 19.10.2017.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte

31.021.014,37 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 20.680.676,25 euros. Import total: 25.023.618,26 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 26 de juny de 2018.

b) Data de formalització del contracte: 25 de juliol de 2018.

c) Contractista: Pavasal Empresa Constructora, SA.

d) Import d'adjudicació. Import net: 20.680.676,25 euros. Import total: 25.023.618,26 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: segons els criteris d'adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Gestió Patrimonial.

c) Número de l'expedient: 2017/30/113, LOT 2.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: obra.

b) Descripció: conservació, senyalització, abalisament, enllumenat i jardineria en les carreteres de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Zona Alacant Sud.

c) Lot: N.

d) CPV: 45233141-9.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 03.11.2017, 24.10.2017, 19.10.2017.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte

31.021.014,37 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 20.680.676,25 euros. Import total: 25.023.618,26 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 26 de juny de 2018.

b) Data de formalització del contracte: 27 de juliol de 2018.

c) Contractista: CHM Obras e Infraestructuras, SA.

d) Import d'adjudicació. Import net: 20.680.676,25 euros. Import total: 25.023.618,26 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: segons els criteris d'adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Gestió Patrimonial.

c) Número de l'expedient: 2017/30/113, lot 3.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: obra.

b) Descripció: conservació, reparació, adequació, senyalització, abalisament, enllumenat i jardineria en les carreteres de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Zona València Nord.

c) Lot: N.

d) CPV: 45233141-9.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 03.11.2017, 24.10.2017, 19.10.2017.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte

31.021.015,16 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 20.680.676,77 euros. Import total: 25.023.618,89 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 19 de juny de 2018.

b) Data de formalització del contracte: 16 de juliol de 2018.

c) Contractista: Becsa, SA.

d) Import d'adjudicació. Import net: 20.680.676,77 euros. Import total: 25.023.618,89 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: segons els criteris d'adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Gestió Patrimonial.

c) Número de l'expedient: 2017/30/164.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: servei.

b) Descripció: serveis d'assistència a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut d'obres de reforç de ferm a la província de Castelló.

c) Lot: N.

d) CPV: 71318000-0.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 06.03.2018. 02.03.2018. 24.02.2018.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte

285.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 285.000,00 euros. Import total: 344.850,00 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 11 de juliol de 2018.

b) Data de formalització del contracte: 30 d'agost de 2018.

c) Contractista: CAR Enginyeria Civil SLP.

d) Import d'adjudicació. Import net: 210.900,00 euros. Import total: 255.189,00 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: segons els criteris d'adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Gestió Patrimonial.

c) Número de l'expedient: 2017/30/166.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: servei.

b) Descripció: serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres conservació, reparació i adequació de les carreteres de la província de València. Anys 2018-2022.

c) Lot: N.

d) CPV: 71318000-0.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 06.03.2018. 02.03.2018. 24.02.2018.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte

840.544,13 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 560.362,75 euros. Import total: 678.038,93 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 5 de juliol de 2018.

b) Data de formalització del contracte: 7 d'agost de 2018.

c) Contractista: Xuquer Arquitectura e Ingeniería, SLP.

d) Import d'adjudicació. Import net: 389.003,82 euros. Import total: 470.694,62 euros.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: segons els criteris d'adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.

València, 11 d'octubre de 2018.– La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori: María José Salvador Rubert.