Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 822/2015. [2019/11300]

(DOGV núm. 8716 de 14.01.2020) Ref. Base de dades 2019/11300María Isabel de la Torre Martínez, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja, fa saber, que en aquest tribunal se segueixen actuacions de procediment ordinari número 822/2015, seguits a instàncies de Kevin Mcelroy, contra Aes Financial Services LTD i en resolució de data 11 de desembre de 2018, s'ha declarat en rebel·lia processal a Aes Financial Services LTD i, no sent conegut el seu domicili, en virtut del que s'estableix en els articles 496 i 497 de la Llei d'enjudiciament civil, se li notifica aquesta resolució sentència de data 1 d'octubre de 2019 per mitjà del present edicte que es fixa en el tauler d'anuncis d'aquest òrgan judicial, i feta aquesta notificació edictal no es durà a terme cap altra, excepte la de la resolució que pose fi al procés.Torrevieja, 19 de novembre de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: María Isabel de la Torre Martínez.