Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 835/2018. [2019/6547]

(DOGV núm. 8613 de 14.08.2019) Ref. Base de dades 2019/6547Dimana d'execució número 190/2018 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Quart de Poblet.

Consuelo Barberá Barrios, lletrada de l'Administració de justícia de la Secció Huitena de l'Audiència Provincial de València, faig saber que en aquesta sala s'ha ordenat la publicació del present acte de comunicació:«Procediment: rotlle número 835/18.

Apel·lant: Banco Santander.

Apel·lada: Sandra Cardona Rivera.

Acte processal que es publica: sentència de data 1 d'abril de 2019.

Objecte: notificació a Sandra Cardona Rivera, atés que se'n desconeix el seu actual parador.

Manera i termini d'impugnació: no es pot interposar cap recurs.»El text íntegre de la resolució que es publica podrà ser consultat i/o obtindre-se'n una còpia en la Secretaria d'aquest òrgan judicial en hores d'audiència. Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de Justícia establits en els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la Instrucció 6/2012, de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en diaris i butlletins oficials i a la protecció de dades.València, 21 juny de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Consuelo Barberá Barrios.