Conexion con basis nula Resultados de la búsqueda
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 974/2017. [2019/8008]

(DOGV núm. 8632 de 11.09.2019) Ref. Base de dades 2019/8008Raquel García Martín, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 3 de València,

faig saber que en aquest jutjat se segueix procediment de judici verbal (250.2) [VRB] 974/2017, a instàncies d'EMIVASA contra David Pardines Rueda, con NIF/NIE ***5812**, que en data 27 de febrer de 2019 s'ha dictat la sentència que l'afecta, i contra la qual no es pot interposar cap recurs. Per a conéixer el contingut íntegre d'aquesta resolució, podrà personar-se a la secretaria del jutjat, siti a València, avinguda del Professor López Piñero, número 14, pis 2n, zona blava (Ciutat de la Justícia de València).

I perquè valga de notificació de forma deguda, amb l'advertència dels recursos indicats a la part demandada, que està en parador desconegut, David Pardines Rueda, de conformitat amb el que disposa l'article 164 de la Llei d'Enjudiciament Civil, expedisc aquest edicte.València, 27 de febrer de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Raquel García Martín.