Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 247/2018. [2019/9048]

(DOGV núm. 8659 de 18.10.2019) Ref. Base de dades 2019/9048Amparo Justo Bruixola, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 16 de València, faig saber, que en aquest jutjat s'ha acordat la publicació d'aquest acte de comunicació:

«Procediment ordinari número 247/2018.

Demandants: Manuel Redondo Verdú i Esperanza Tamarit Vallés.

Demandat: Alejandro Cuéllar Román.

Acte processal que es publica: Sentència número 72/2019, de data 20 de març de 2019.

Objecte: notificació.

Manera i termini d'impugnació: apel·lació en 20 dies.»El text íntegre de la resolució que es publica podrà ser consultat i se'n podrà obtindre una còpia en la Secretaria d'aquest jutjat en hores d'audiència.

València, 9 de setembre de 2019.– La lletrada de l'Administració de justícia: Amparo Justo Bruíxola.