Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1331/2017. [2020/9486]

(DOGV núm. 8957 de 20.11.2020) Ref. Base de dades 2020/9486De: Jose Manuel Balaguer Cuñat i Amparo Pascual Benlloch

Procurador: Javier Hernández Berrocal

Contra: Said Jalal i Mapfre Segurs, SA.

Procuradora: M. Desamparados García Ballester

Carmen Giner Fuste, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància número 17 de València, faig saber, que en aquest jutjat s'ha acordat la publicació d'aquest acte de comunicació:

Procediment: ordinari [ORD] – 001331/2017.

Demandants: José Manuel Balaguer Cuñat i Amparo Pascual Benlloch.

Demandats: Said Jalal i Mapfre Seguros, SA.

Acte processal que es publica: Sentència número 241/2019, de data 8 de novembre de 2019.

Objecte: notificar.

Mode i termini d'impugnació: recurs d'apel·lació en el termini de vint dies hàbils.El text íntegre de la resolució que es publica podrà ser consultat i/o obtindre'n còpia d'aquest, en hores d'audiència, en la Secretaria d'aquest jutjat.València, 9 de novembre de 2020.– La lletrada de l'Administració de justícia: Carmen Giner Fuste.