Documents 1 a 10 de 1544

III. Actes Administratius.
c) Altres assumptes.
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
DOGV 8655,de 14.10.2019
III. Actes Administratius.
b) Subvencions i beques.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DOGV 8650,de 07.10.2019
III. Actes Administratius.
b) Subvencions i beques.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DOGV 8637,de 18.09.2019
III. Actes Administratius.
a) Autoritzacions i concessions.
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
DOGV 8618,de 22.08.2019
III. Actes Administratius.
a) Autoritzacions i concessions.
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
DOGV 8605,de 02.08.2019
III. Actes Administratius.
b) Subvencions i beques.
Presidència de la Generalitat
DOGV 8591,de 15.07.2019
III. Actes Administratius.
b) Subvencions i beques.
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DOGV 8568,de 12.06.2019
III. Actes Administratius.
b) Subvencions i beques.
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DOGV 8561,de 03.06.2019
III. Actes Administratius.
c) Altres assumptes.
Presidència de la Generalitat
DOGV 8557,de 28.05.2019
III. Actes Administratius.
c) Altres assumptes.
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
DOGV 8555,de 24.05.2019