Detectada errada al paràmetre : inicihttps://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2018/10/31/195/iniciFormat correcte de la url ELI:


https://www.dogv.gva.es/va/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format